Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april valdes 2021 års styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Petter Pilesjö från Lunds universitet som en av de nya ledamöterna. Petter är professor i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap med inriktning mot GIS, och sedan länge föreståndare för Lunds universitets GIS-centrum. Han har av naturliga skäl ett stort intresse för utbildningsfrågor och forskning inom GIS-sektorn.

Läs mer

Det går fortfarande bra att anmäla sig och delta digitalt samt se det man missat i efterhand!

Arbeta smart inom planering och byggande är en av årets viktigaste mötesplatser för digitalt samhällsbyggande. Återse dina branschkontakter och möt nya – för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer

Stora myndigheter är bättre på att införa samt testa ny teknik medan mindre myndigheter är bättre på att leva upp till digitaliseringsmål och samverka. Det är några av slutsatserna i den enkätundersökning som DIGG genomfört om statliga myndigheters digitalisering.

Läs mer

Hur kan underjorden användas som resurs i samhällsplaneringen? Hur kan AI användas för att utveckla högupplösta kartor? Och hur kan det svenska planeringssystemet utvecklas för att hantera storskaliga markanvändningskonflikter? Det är frågeställningar som lyfts i några av de nya forskningsprojekten som fått finansiering. Formas delar ut nästan 135 miljoner till projekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen för omställning till hållbara samhällen.

Läs mer