Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse bestämmer föreningens strategiska inriktning. Ledamöterna representerar olika typer av organisationer inom medlemsskaran: statliga myndigheter, kommuner, företag och forskningsinstitutioner. De har valts in för sin kompetens och sitt nätverk inom föreningens prioriterade fokusområden och aktiviteter. Allt för att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Styrelsens sammansättning beslutas på föreningens årsmöte. Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen, eller själv är intresserad!

Styrelsemedlemmar

Föreningens styrelse ska bestå av nio till tolv ledamöter. Det här är föreningens styrelseledamöter idag (beslutades 14 maj 2019):

 

Eric Jeansson, ordförande

eric jeansson

Göteborgs stad
Roll: Geodatastrateg
Telefon: 031-368 17 83
Mejla Eric

 

Julie Améen

julie ameen

Atrium Ljungberg
Roll: Affärsutvecklare Smarta städer och digitalisering
Telefon: 08-615 89 00, 070-374 47 06
Mejla Julie

 

Marcus Bergman

marcus bergman

Metria AB
Roll: Affärsområdeschef Geodata
Telefon: 072-740 69 83
Mejla Marcus

 

Julia Björklund

Julia Bjorklund

Stockholms stad
Roll: Stadsingenjör
Telefon:
Mejla Julia

 

Ante Erixon

Ante Erixon

Ramboll Sverige AB
Roll: Affärsutvecklare
Telefon: 070-288 02 86
Mejla Ante 

 

Ulf Hedlund

ulf hedlund 2018

Tyréns AB
Roll: Affärsutvecklare
Telefon: 010-452 23 76
Mejla Ulf

 

Lars Marcus

lars marcus

Chalmers tekniska högskola
Roll: Professor i stadsbyggnad
Telefon: 070-994 79 91
Mejla Lars

 

Josephine Nellerup

Josephine Nellerup

Malmö stad
Roll: Stadsbyggnadsstrateg
Telefon: 
Mejla Josephine

 

Lars-Kristian Stölen

lars kristian stolen

SGU, Sveriges geologiska undersökning
Roll: IT-strateg
Telefon: 018-17 91 39
Mejla Lars Kristian

 

Lennart Sjögren

lennart sjogren 2018 400x267

Vice ordförande
Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB
Roll: Ägare och konsult
Telefon: 070-695 31 68
Mejla Lennart

 

Stefan Svanström

stefan svanstrom

SCB, Statistiska centralbyrån
Roll: GIS-expert
Telefon: 010-479 45 58
Mejla Stefan

 

Marcus Ygeby

Lantmäteriet
Roll: Sektionschef, Regionala geodatasamordnare
Telefon: 026-63 37 64
Mejla Marcus


Bolagsstyrelse

Geoforum Sveriges servicebolag, ULI Service AB, är helägt av föreningen och ansvarar för att föreningens mål uppfylls. Bolaget är också arbetsgivare för personalen på kansliet.

Bolagsstyrelsen består av fyra ledamöter varav minst tre ska väljas ur föreningsstyrelsen. Det sker på bolagsstämman som hålls på våren. Valberedning är styrelsen i föreningen. 

Idag består styrelsen av:

Eric Jeansson
Julie Améen
Lennart Sjögren

Susanne Nellemann Ek (vd)

Läs mer om ledamöterna ovan.