Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse bestämmer föreningens strategiska inriktning. Ledamöterna representerar olika organisationstyper: statliga myndigheter, kommuner, företag och akademi. De har alla valts in i styrelsen gå grund av sin kompetens och sitt nätverk inom föreningens prioriterade fokusområden. Allt för att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Styrelsens sammansättning beslutas på föreningens årsmöte. Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen, eller själv är intresserad!

Styrelsemedlemmar

Det här är föreningens styrelseledamöter som valdes vid årsmötet den 21 april 2020:

Jenny Carlstedt

jenny carlstedt ordförande geoforum sverige

Ordförande
Sweco
 – IT för samhällsutveckling
Roll: Digitaliseringsstrateg
Telefon: 073-412 82 67
Mejla Jenny

 

Julie Améen

julie ameen

Atrium Ljungberg
Roll: Affärsutvecklare Smarta städer och digitalisering
Telefon: 08-615 89 00, 070-374 47 06
Mejla Julie

  

Marcus Bergman

marcus bergman

Metria AB
Roll: Affärsområdeschef Geodata
Telefon: 072-740 69 83
Mejla Marcus

 

Julia Björklund

Julia Bjorklund

Stockholms stad
Roll: Stadsingenjör
Telefon:
Mejla Julia

 

Ante Erixon

Ante Erixon

Ramboll Sverige AB
Roll: Affärsutvecklare
Telefon: 070-288 02 86
Mejla Ante 

 

Ulf Hedlund

ulf hedlund 2018

Tyréns AB
Roll: Affärsutvecklare
Telefon: 010-452 23 76
Mejla Ulf

 

Ulrika K Jansson

Ulrika K Jansson

Foto: Susanne Flink

Örebro kommun
Roll: Programdirektör samhällsbyggnad och förvaltningschef stadsbyggnad
Telefon: 019-21 13 11
Mejla Ulrika

 

Emma Kjernald

emma kjernald

Kungsbacka kommun
Roll: Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0300-83 7870
Mejla Emma

 

Lars Marcus

lars marcus

Chalmers tekniska högskola
Roll: Professor i stadsbyggnad
Telefon: 070-994 79 91
Mejla Lars

 

Jin Moen

jin moen

Foto: Mikael Wallerstedt

IoT Sverige – ett strategiskt innovationsprogram för sakernas internet
Programkansliet är placerat vid Uppsala universitet.
Roll: Programchef 
Telefon: 018-471 72 70
Mejla Jin

 

Marie Nilsson

Gävle kommun
Roll: Digitaliseringsansvarig
Mejla Marie

 

Lennart Sjögren

lennart sjogren 2018 400x267

Vice ordförande
Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB
Roll: Ägare och konsult
Telefon: 070-695 31 68
Mejla Lennart

 

Marcus Ygeby

marcus ygeby

Lantmäteriet
Roll: Sektionschef, Regionala geodatasamordnare
Telefon: 026-63 37 64
Mejla Marcus


Bolagsstyrelse

Geoforum Sveriges servicebolag, ULI Service AB, är helägt av föreningen och ansvarar för att föreningens mål uppfylls. Bolaget är också arbetsgivare för personalen på kansliet.

Bolagsstyrelsen består av fyra ledamöter varav minst tre ska väljas ur föreningsstyrelsen. Det sker på bolagsstämman som hålls på våren. Valberedning är styrelsen i föreningen. 

Idag består styrelsen av:

Jenny Carlstedt (ordförande)
Julie Améen
Lennart Sjögren

Sofi Almqvist (vd)

Läs mer om ledamöterna ovan.