Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse bestämmer föreningens strategiska inriktning. Ledamöterna representerar olika organisationstyper: statliga myndigheter, kommuner, företag och akademi. De har alla valts in i styrelsen gå grund av sin kompetens och sitt nätverk inom föreningens prioriterade fokusområden. Allt för att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Styrelsens sammansättning beslutas på föreningens årsmöte. Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen, eller själv är intresserad!

Styrelsemedlemmar

Det här är föreningens styrelseledamöter som valdes vid årsmötet den 28 april 2022:

Patrik André

patrik andre

Ordförande
Skogsstyrelsen
Roll: Digitaliseringsstrateg
Telefon: 036-35 93 43
Mejla Patrik  

 

Julie Améen

julie ameen

Vice ordförande
WSP
Roll: Affärsområdeschef Digital Solutions
Telefon: 070-374 47 06
Mejla Julie

   

Marcus Bergman

marcus bergman

Metria AB
Roll: Affärsområdeschef Geodata
Telefon: 072-740 69 83
Mejla Marcus

 

Julia Björklund

Julia Bjorklund

Stockholms stad
Roll: Stadsingenjör
Telefon: 
Mejla Julia

 

Ulf Hedlund

ulf hedlund 2018

Tyréns AB
Roll: Affärsutvecklare
Telefon: 010-452 23 76
Mejla Ulf

 

Emma Kjernald

emma kjernald

Lerums kommun
Roll: Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0302-520719
Mejla Emma

 

Jin Moen

jin moen

Foto: Mikael Wallerstedt

IoT Sverige – ett strategiskt innovationsprogram för sakernas internet
Programkansliet är placerat vid Uppsala universitet.
Roll: Bitr. programchef 
Telefon: 018-471 72 70
Mejla Jin

 

Marie Nilsson

Gävle kommun
Roll: Digitaliseringsansvarig
Mejla Marie

 

Petter Pilesjö

petter pilesjo

Lunds universitet
Roll: Professor, Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum) 
Telefon: 046-222 96 54
Mejla Petter

 

Marcus Ygeby

marcus ygeby

Lantmäteriet
Roll: Sektionschef, Regionala geodatasamordnare
Telefon: 026-63 37 64
Mejla Marcus
 
 

malin strang varmdo 500x500

Malin Sträng

Värmdö kommun
Roll: Avdelningschef Kart och GIS
Mejla Malin
 
 

eric hjelmestam metasolutions 500x750

Eric Hjelmestam

MetaSolutions
Roll: Vd
Mejla Eric
 
 

asa jadelius sundsvall

Åsa Jadelius

Sundsvalls kommun
Roll: Digitaliseringsstrateg
Mejla Åsa


Bolagsstyrelse

Geoforum Sveriges servicebolag, ULI Service AB, är helägt av föreningen och ansvarar för att föreningens mål uppfylls. Bolaget är också arbetsgivare för personalen på kansliet.

Bolagsstyrelsen består av fyra ledamöter varav minst tre ska väljas ur föreningsstyrelsen. Det sker på bolagsstämman som hålls på våren. Valberedning är styrelsen i föreningen. 

Idag består styrelsen av:

Patrik André (ordförande)
Julie Améen 
Marcus Bergman

Sofi Almqvist (vd)

Läs mer om ledamöterna ovan.