Sista ansökningsdag: 27 juni

Vi söker nu GIS-samordnare till gruppen Mark. Gruppen på åtta personer handlägger markfrågor som rör produktionsanläggningarna samt hanterar företagets mark- och skogsinnehav. Vi stödjer även affärsområde Produktion i frågor gällande teknisk anläggningsdokumentation, samt har ett ansvar för det GIS, Solen, som används inom koncernen och det NIS som används för fjärrvärmens ledningsnät.

Läs mer

Sista ansökningsdag: 1 juli 2018

Jönköpings kommun är en attraktiv tillväxtregion, vackert belägen vid Vätterns sydspets. Till Kartavdelningen på kommunen söker vi nu en GIS-utvecklare. Här jobbar vi för att kartor och GIS ska vara naturliga och självklara verktyg som bidrar till att kommunens verksamheter kan utvecklas och effektiviseras. Som GIS-utvecklare arbetar du med förbättring och utveckling av arbetsmetoder och verktyg och verkar för en ökad spridning av GIS-användningen inom kommunen.

Läs mer