Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Arbeta smart inom planering & byggande – 21-22 april

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider samt skapa hållbara städer och samhällen. 

För att visa på nyttan med datadrivna processer inom region- och stadsutveckling arrangerar Geoforum Sverige den nationella konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2020. Boka in 21-22 april i Stockholm, om du är en av de som vill snabba på digitaliseringen inom området! 

Under konferensen, och även i utställningen, får du

  • ta del av praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • träffa andra som vill mer!

Programarbetet pågår. Hör av dig om du har tips!

Läs mer om innehållet på konferensen

Drönarbranschen lyfter – spås en ljus framtid

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping och samlade en rekordpublik. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Drönarteknik används inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk, och på konferensen fick publiken höra om praktikfall i framkant. Bakom UAS Forum 2019 stod Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade på konferensen och sa bland annat att Sverige ska vara en permanent världsutställning för att använda ny teknik som drönare, och att regeringen har en viktig uppgift i att se till så att regelverket hänger med och inte utgör ett hinder för innovation och utveckling.

Läs mer om dagarna på UAS Forum 2019

Sofi Almqvist blir ny vd för Geoforum

Nu kan vi presentera den goda nyheten att Geoforum Sverige har utsett Sofi Almqvist till ny vd. Hon är idag enhetschef på exploateringskontoret vid Stockholms stad, och vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Sofi Almqvist har en bred och gedigen bakgrund inom kommunal samhällsbyggnad och användningen av geodata och digitalisering för att skapa effektiva processer för hållbart samhällsbyggande. Hon har även stor erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom organisationer.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Sofi Almqvist som ny vd för Geoforum Sverige. Hon har ett stort driv, stort nätverk, helt rätt bakgrund för jobbet och blir en utmärkt kraft i arbetet med att lyfta geodataområdet i samhällsbyggandet och inom andra samhällssektorer, säger Eric Jeansson, styrelseordförande Geoforum Sverige.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo