Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Arbeta smart inom planering och byggande 2022

På årets stora konferens Arbeta smart inom planering och byggande 2022 möts vi som vill snabba på digitaliseringen, få inspiration och utbyta erfarenheter inom digital samhällsbyggnadsprocess. Här tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt.

Datum: 4 oktober 2022
Plats: Stockholm och digitalt

Läs mer och anmäl dig på arbetasmart.nu

Nytt avsnitt av Positionspodden – om AI inom samhällsbyggnad

Nu finns ett nytt avsnitt av Positionspodden ute. Nu med nytt tema - AI inom samhällsbyggnad. Hur kan AI användas i samhällsbyggnadssektorn? Vilka möjligheter och nyttor kan det ge? Och måste AI vara smart för att skapa värde? Det och mycket mer får du höra om i senaste avsnittet. Medverkar gör Marcus Weiland, Savantic och programledare är Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena. 

Läs mer här

Viktig satsning på kompetensförsörjning i geodatabranschen

I slutet på maj stod det klart att Geoforum tillsammans med Lantmäteriet beviljats projektmedel i Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen” syftar till att öka kännedom om, och intresse för, geodatabranschen. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch.

En tävling mot ett gemensamt mål – en bättre värld!

Ordförande på bloggen

Det är alltid bra att ställa sig frågan vad vi ska för mål och vision när det gäller geodata, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter så är svaret egentligen givet – vi måste förstås också vara bäst i världen på data. Och när vi pratar om digitaliseringens möjligheter för det fysiska Sverige med våra städer, skogar, vägar, hus, fjäll och människor – ja då måste vi vara bäst i världen på geodata.

Eric Hjelmestam ny ledamot i Geoforums styrelse

Vid Geoforum Sveriges årsmöte i slutet på april valdes en ny styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Eric Hjelmestam som en av tre nya styrelseledamöter i Geoforum Sverige. Eric är Vd på MetaSolutions, ett SaaS-bolag som levererar lösningar för hållbar informationshantering.

Ja till ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor

Riksdagen sa den 1 juni ja till regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Halmstad publicerar över hundra digitaliserade detaljplaner på webben

I Halmstads kommun pågår ett omfattande arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Drygt hundra detaljplaner är färdiga och man producerar i genomsnitt fem till sju nya planer i veckan. Nu finns alla färdigdigitaliserade detaljplaner tillgängliga på kommunens webbplats.

Digitalisering och geodata för en bättre värld

I samband med Geoforums årsmöte den 28 april fick vi ta del av inspirerande presentationer på temat digitalisering och geodata för en bättre värld. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledningstalade och därefter fick vi lyssna till Andreas Gyllenhammar, Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall.

Fastighetsloggen ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna företaget Fastighetsloggen som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi ställde några frågor till Martin Tannefors, produktansvarig på Fastighetsloggen, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som händer hos dem.

Brist på kompetens hotar branschen – Lantmäteriet slutrapporterar regeringsuppdrag

När Lantmäteriet nu slutrapporterar sitt regeringsuppdrag om att kartlägga kompetensbehovet i geodatabranschen är budskapet tydligt. Skyndsamma åtgärder behövs, annars riskerar branschen att utarmas. 

AI och geodata – en kraftfull kombination

Artificiell intelligens, AI, har stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men för att vi ska kunna realisera potentialen är en grundförutsättning att vi har aktuell och kvalitativ geodata. Vad är egentligen AI? Vilka exempel på tillämpningar finns det? Hur kan AI hjälpa till att producera den geodata som krävs? Marcus Weiland, delprojektledare i Smart Built Environments satsning på AI i samhällsbyggandet går igenom grunderna.

Logga in och se inspelade webbinarier!

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna!