Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Om Vägen fram till öppna geodata 14 juni

Vi bjuder in till ett seminarium om uppdrag och direktiv som kan leda fram till öppna geodata i Sverige.

Frågan öppna geodata är aktuell igen. EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna geodata.

Här får du veta vad det omarbetade direktivet innebär för Sverige och hur Infrastrukturdepartementet arbetar med frågan. Du får också ta del av arbetet för att tillgängliggöra nationella grunddata samt erfarenheter och framtidstankar från Danmark som ligger steget före.

Seminariet Vägen fram till öppna data hålls i Stockholm den 14 juni och är exklusivt för Geoforum Sveriges medlemmar.

Läs programmet och anmäl dig här

UAS Forum 2019 – Sveriges största drönarkonferens

I år samarbetar Geoforum Sverige med UAS Forum och BIM Alliance för att arrangera Sveriges största konferens om drönare. Genom detta samarbete kan vi den 5–6 november erbjuda en unik mötesplats för alla aktörer inom drönarområdet. 

Mötesplatsen kommer att innehålla en konferens och en utställning. Temat för årets konferens är: Framtidens teknik är redan här.

Vi ger dig två dagars lärande och inspiration inom ett snabbt växande område som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till säkerhet och skogs- och jordbruk. Här finns ett spår om datainsamling med drönare inom samhällsbyggnad. Det innebär självklart också insamling av geodata.

Välkommen till UAS Forum 2019 den 5–6 november i Linköping!

Läs mer om UAS Forum 2019

Geoforums strategiska medlemsseminarium 10 oktober

I arbetet för ökad samhällsnytta av geodata behövs både invärlds- och omvärldsanalys. Det vill vi ge er medlemmar genom ett heldagsseminarium med strategisk inriktning. 

Geoforums medlemsdag har tema Teknik gör världen bättre.

Vill du få koll på trender och utveckling att förhålla sig till? Och ta del av arbetssätt och tillämpningar som kan vara en förebild för er? Då ska du komma på Geoforum Sveriges medlemsdag den 10/10 i Stockholm.

Seminariet är medlemsexklusivt och en anställd per medlem deltar gratis.

Läs mer om eventet här

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Nästa år följer vi upp Position-konferensen fast i mindre format!

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020.

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden från idé till planering, byggande och förvaltning. Goda exempel på det ges på konferensen och i utställningen på denna mötesplats.

Har din organisation något spännande att dela med er av på konferensen, mejla oss!

2020 års "Arbeta smart" är Geoforums 18e konferens på temat. 

Mer information kommer i höst.

Lyckat med 1100 deltagare på Position 2030

Den 19 och 20 mars samlade vi aktörer från hela samhällbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Syftet med konferensen var att dela erfarenheter om hur man använder digitala verktyg för att bygga hållbara städer och en hållbar landsbygd. Nära 1100 personer deltog under de två dagarna.

– Med denna mötesplats ville vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. För att komma framåt och ta tillvara på digitaliseringens kraft måste vi förändra vårt arbetssätt och det kan vi inte göra var för sig – hela sektorn behöver mötas och börja jobba på ett nytt sätt tillsammans, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

På Position stod det klart att samhällsbyggnadssektorn är ense om nyttan med den digitala transformationen som vi har framför oss. 

Läs vidare om dagarna

Vad gör Geoforum detta år?

Geoforum Sveriges årsmöte äger rum 14 maj med spännande kringaktiviteter. På årsmötet presenteras bland annat styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019. Vi ställde några frågor till Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om årets verksamhet.

Har styrelsen gjort några särskilda prioriteringar för verksamheten med tanke på vad som är aktuellt i vår omvärld?

– Ja, de vill att Geoforum fortsätter sprider kunskap och initierar dialog på alla politiska nivåer, om vad öppna geodata är och vilka välfärdsnyttor som kan uppstå för medborgarna. Vi har fortfarande inte sett de riktiga reformera som möjliggör öppna geodata i större skala och nu är nya ministrar på plats.

Vad är nytt i verksamhetsplanen?

– Ett ökat fokus på medlemsnyttan och medlemsexklusiva aktiviteter.

Läs vidare

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo