Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Digital medlemsfika 28 januari

Arbetet från hemmakontoret fortsätter för de flesta av oss, fysiska träffar och konferenser lyser med sin frånvaro och alla intressanta webbinarier fyller bara en del av det vi går miste om nu. Geoforum Sverige bjuder därför in till digital medlemsfika. Den 28 januari kl. 15 är det dags igen!

På vår digitala fika finns det chans för er medlemmar att träffas digitalt och prata om stort och smått med koppling till er verksamhet. Passa på att ta med dig en aktuell fråga som du vill diskutera med andra i liknande roller!

Den 28 januari modereras medlemsfikan av Ante Erixon, affärsutvecklare inom Ramboll och styrelseledamot i Geoforum Sverige.

Hoppas vi ses!

Läs mer och anmäl dig

Vad krävs för en digital fastighetsbildningsprocess?

Lantmäteriet har slutrapporterat regeringsuppdraget om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen. Vinsterna går att räkna hem i kvalitet, kostnad och tid. Insatser för att möjliggöra samhällsnyttan behöver prioriteras nu.

– Högre tempo i digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten hos Sveriges 40 lantmäterimyndigheter skulle öka möjligheterna att effektivisera handläggningen för att snabbare få fram beslut för att bygga, utveckla och förvalta landets fastigheter och anläggningar. Det lagstiftningsarbete som krävs behöver prioriteras av regeringen och riksdagen under 2021. En grundförutsättning för digitalisering av fastighetsbildningsprocessen är kvaliteten på de digitala fastighetsgränserna. För att höja kvaliteten krävs att staten under 2021-2023 prioriterar resurser till arbetet samt ett ökat samarbete och statligt och kommunalt ansvarstagande i frågan, säger Sofi Almqvist, vd, Geoforum Sverige.

Läs mer om slutrapporten och Geoforums kommentarer

Geoforums svar på Öppna data-utredningens remiss

Geoforum Sverige har skickat in synpunkter på Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Geoforum har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar samt genomfört seminarier och konferenser. Förslaget till den nya öppna data-lagen kommer att möjliggöra mer öppna data i Sverige framöver. Geoforum Sverige ser positivt på förslaget men kompletterar med ytterligare kommentarer.

pdfLäs Geoforums remissvar

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo