Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Vi ökar insikten om betydelsen av geodata

Blogginlägg av Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige

Nu har det gått ett par veckor sedan vi hade en digital två-dagars workshop med styrelsen i Geoforum för att diskutera och fundera över vad vi ska fokusera på under kommande år, det vill säga vilka frågor vi vill vara med och driva under 2021.

Det är en speciell tid nu, där coronaviruset hindrar oss från att agera som vi alltid gjort, och i den omställning som nu sker finns också en enorm kraft och en möjlighet till att ställa om, till att vara mer digitala och vara med och bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Målet med vår digitala workshop var att tillsammans identifiera vilka sakfrågor vi vill driva och vilka nyttor vi vill vara med och åstadkomma under 2021, för våra medlemmars skull.

Läs vidare i bloggen

Öppna data och digitala myndighetsprocesser saknades i budgeten

Samhällsbyggnadssektorns och areella näringars utmaningar är stora – för att hantera coronakrisen och samtidigt nå produktions- och hållbarhetsmål, krävs kraftfullare satsningar på digitalisering 2021-2024 och långsiktigare planer för öppna data de närmaste fem åren. Det skriver vi om i en debattartikel på bostadspolitik.se.

– Aktörer inom samhällsbyggnadssektorn har stora utmaningar med att klara sig igenom coronakrisen samtidigt som de ska uppnå hållbarhetsmål, målen för nyproduktion av bostäder och infrastruktur och alla målen i Agenda 2030. Därför hade vi i budgeten velat se kraftfullare och mer långsiktiga investeringar i öppna data, digitala samhällsbyggnadsprocesser och AI, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Läs mer i debattartikeln på bostadspolitik.se

Sikta in dig på drönarkonferens i november 2021!

Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk.

Vi har hopp om framtiden för icke digitala mötesplatser och tillsammans med BIM Alliance och UAS Forum Sweden planerar vi för en ny drönarkonferens nästa år! 2020 års mötesplats är inställd av naturliga skäl. Nu kan du istället boka in datumen 9–10 november 2021 för UAS Forum 2021 i Linköping!

Med ett välfyllt program har UAS Forum blivit en nationell mötesplats där företag, myndigheter, akademi och organisationer samlas för att utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera aktuella frågor inom området drönare.

Läs mer om konferensen

Synpunkter på Boverkets förslag om planbeskrivning

Geoforum Sverige har gett synpunkter på Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. Det nya förslaget syftar till att möjliggöra digital informationshantering.

Geoforum lyfter exempelvis att förslaget behöver kompletterande information om hur övergången till digital hantering av detaljplaneinformation ska gå till. Vi framför också att nationella och lokala resurser behöver avsättas för kompetensutveckling hos kommunerna och andra aktörer inom planprocessen. Detta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Läs vårt yttrande

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo