Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Broschyr för kunskapsspridning om värdet av geodata

Vi har tagit fram en interaktiv broschyr som presenterar hur geodata bidrar till smart och hållbar samhällsutveckling. Här hittar du intervjuer med bland andra jämställdhets- och bostadsministern Märta Stenevi, Enköpings kommundirektör Ulrika K Jansson och Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, samt goda exempel på användning av geodata. 

 – Den här interaktiva broschyren har vi arbetat fram för att kunna sprida lättillgänglig och trevlig information om geodatasektorn samt om Geoforum. Vi hoppas att den kommer till stor användning och vi vill tacka alla som har bidragit till att den blev så bra. Vi kommer att använda broschyren i kontakt med potentiella medlemmar och samarbetspartners och inte minst politiker och andra beslutsfattare som behöver förstå värdet av geodata, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Läs mer och använd broschyren

Arbeta smart inom planering och byggande!

Arbeta smart inom planering och byggande 2021 levererar inspiration och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnadsprocess. Här tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt. Vi planerar för att starta 2021 års konferens den 20 september i Stockholm. Därefter fortsätter programmet helt digitalt den 28 september, 4 oktober och 11 oktober.

Bland talarna ser du till exempel stadsbyggnadsprofessorn Ann Legeby som är expert inom social hållbarhet, Åsa Zetterberg, som sedan 2019 är förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen, Lior Steinberg från Humankind i Holland, Anders Logg som är föreståndare för Digital Twin Cities Centre vid Chalmers och Värmdös kommundirektör Cecilia Lejon.

Tillsammans med vår systerförening BIM Alliance arrangerar vi denna konferens för att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen och hur långt vi har kommit i digitaliseringen.

Läs programmet och anmäl dig på arbetasmart.nu

Vi bygger upp AI-arena inom Smart Built Environment

Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X ska i samverkan etablera och utveckla en behovsdriven AI-arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det står klart efter att Smart Built Environments stora strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet fått finansiering för sin genomförandefas.

AI-arenan kommer att vara en öppen mötes- och kunskapsplattform för alla aktörer inom sektorn. Syftet med arenan är att accelerera kunskap kring vad AI innebär, sprida goda exempel på tillämpningsområden för AI, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, bygga nätverk inom området och börja testa. 

Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som Geoforums medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och maskininlärning. 

Läs mer om AI-arenan inom kraftsamlingen 

Riksdagsledamöter informeras om öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess

Den 16 april hölls ett webbinarium för riksdagsledamöter på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet. Två riksdagsledamöter i Civilutskottet stod för inbjudan till webbinariet som genomfördes med hjälp av Geoforum Sverige. 

Talarna presenterade pågående digitaliseringsarbete i offentlig och privat sektor och vad som krävs för att vi ska få en digital samhällsbyggnadsprocess och öppna data som stöttar digitaliseringen och innovation i samhället. Det fanns stor samstämmighet om att det krävs ökat lagarbete, mer resurser för kompetensökning och öppna kvalitetssäkrade geodata och fastighetsdata samt kravställning från staten för att förverkliga de stora nyttorna.

Det inspelade webbinariet sprids nu till fler riksdagsledamöter och beslutsfattare som behöver ta del av detta.

Se det inspelade webbinariet här

Webbinarium om användbara öppna geodata den 15 juni

Under 2021 kommer en ny efterlängtad lag om öppna data. Geoforum Sverige bjuder in alla medlemmar till ett webbinarium på tema Användbara öppna geodata den 15 juni! Här får du höra två kommuner berätta om hur de strukturerar och publicerar geodata som öppna data, en presentation om användning och samhällsnyttan av öppna geodata och bli uppdaterad på vad som händer på EU-nivå och nationellt inom området. 

Webbinariet hålls den 15 juni kl. 12.00–13.30. Välkommen att delta för att bli inspirerad och ta del av talarnas erfarenheter och kunskap!

Läs mer och anmäl dig

Vilka kompetens- och utbildningsbehov ser du?

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och bedöma kompetens- och utbildningsbehovet inom sektorn på kort och lång sikt.

Geoforum och Lantmäteriet bjuder nu in Geoforums medlemmar och andra till workshoppar för att inhämta synpunkter om kompetensförsörjningen inom geodataområdet. Genom att delta kan du bidra till att slutrapporten på ett rättvist sätt visar på de brister och behov som finns. 

Under våren hålls två workshoppar för varje målgrupp: statliga myndigheter, kommuner, företag och lärosäten. En gemensam workshop arrangeras sedan i september. Välkommen att delta! 

Läs mer och anmäl dig

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo