Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. 

Läs mer om oss

Pressmeddelande om mötesplatsen med över 1000 deltagare

Här kan du ta del av Geoforums pressmeddelande om mötesplatsen Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Den 19–20 mars samlar konferensen och mässan Position 2030 över 1000 personer från samhällsbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Allt från planerings- och bygglovsfrågor till genomförande av projekt och förvaltning av fastigheter och infrastruktur påverkas av digitaliseringen. Men hela samhällsbyggnadssektorn är inte riktigt med på tåget ännu. För att underlätta för branschens aktörer att formulera digitaliseringsstrategier och agera har Geoforum tillsammans med fyra andra branschorganisationer tagit initiativ till mötesplatsen Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Läs vidare i pressmeddelandet

Vad gör Geoforum detta år?

Geoforum Sveriges årsmöte äger rum 14 maj med spännande kringaktiviteter. På årsmötet presenteras bland annat styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019. Vi ställde några frågor till Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om årets verksamhet.

Har styrelsen gjort några särskilda prioriteringar för verksamheten med tanke på vad som är aktuellt i vår omvärld?

– Ja, de vill att Geoforum fortsätter sprider kunskap och initierar dialog på alla politiska nivåer, om vad öppna geodata är och vilka välfärdsnyttor som kan uppstå för medborgarna. Vi har fortfarande inte sett de riktiga reformera som möjliggör öppna geodata i större skala och nu är nya ministrar på plats.

Vad är nytt i verksamhetsplanen?

– Ett ökat fokus på medlemsnyttan och medlemsexklusiva aktiviteter.

Läs vidare

Inspirationsseminarium & årsmöte 14 maj

Välkommen till en halvdag med inspirerande talare, gruppdiskussion, årsmöte och mingel

Eventet äger rum i våra nya lokaler på Drottninggatan i Stockholm den 14 maj och är exklusivt för medlemmar i Geoforum Sverige.

Här kan du bland annat lyssna till Josefine Arenius, som är ledarskapsexpert och specialist på generationsöverskridande gemenskaper.

Josefine har har en bakgrund inom improvisationsteater och är utbildad inom kommunikation, teologi och entreprenörskap. År 2017 släppte hon sin första bok, “När du leder”, på Libris förlag. Hon brinner extra för mentorskap, nittiotalister och att skapa en uppmuntrande kultur och förbättra samarbetet på arbetsplatsen.

Läs programmet och anmäl dig 

Ny regering på plats – vad innebär det för geodataområdet?

Analys av Susanne Nellemann Ek

Steg för steg har bilden klarnat av var våra medlemmars hjärtefrågor hamnar i den nya regeringen. Det blir nya ministrar och nya departement som kommer ansvara för geodatafrågor och digital samhällsbyggnadsprocess. Vad betyder det för framdriften i våra medlemmars hjärtefrågor? Ett bud på det ges här. 

Bostadsfrågorna flyttar till Finansdepartementet. Boverket och Lantmäteriet får därmed en ny hemvist i Regeringskansliet. Ansvarig för frågorna blir Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) och bostadsfrågorna blir en ny portfölj för honom. Flytten av bostadsfrågorna från Näringsdepartementet till Finansdepartementet är en politisk signal om att dessa kommer att prioriteras under den kommande mandatperioden.

Läs vidare om ansvariga ministrar

 

Bli medlem i nätverket Geoforum!

Geoforum Sveriges medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata.

Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Geoforum är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Vi representerar 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Anslut er till nätverket, ni också!

Läs mer om oss

Nya medlemmar

Geoforum Sverige har förstärkts med två nya medlemmar under februari. Vi hälsar Härryda kommun och Ängelholms kommun välkomna till Geoforums nätverk.

Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Göteborgsregionen. Kommunen har cirka 38 000 invånare och befolkningen ökar stadigt.

Ängelholms kommun ligger i vid Skånes nordvästra kust och har nästan 42 000 invånare. Åsa Bjäräng är kommunens kart- och mätchef.

Här ser du Geoforum Sveriges alla medlemmar

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo