Bidra till ny europeisk geodesiutbildning

Var med och bidra till ett nytt europeiskt masterprogram inom geodesi!

Ett nytt europeiskt masterprogram inom geodesi planeras att utvecklas inom ramen för IDEA-league samarbetet mellan Chalmers tekniska högskola i Sverige, TU Delft i Nederländerna, ETH Zürich i Schweiz och Politecnico di Milano i Italien. De är mycket intresserade av vilka behov samhället och näringslivet har angående en geodesiutbildning, och genomför nu en enkätundersökning för att kartlägga behoven för att anpassa det planerade masterprogrammet. Var med och bidra genom att svara på enkäten!

Till enkätundersökningen


Kompetensförsörjning har länge varit ett fokusområde för Geoforum Sverige. Vi sprider tips och exempel på projekt och aktiviteter på området i nätverket. Vi driver även ett projekt för att öka intresset hos unga för geodatabranschen.  Läs mer om vad vi gör här.