Högre utbildning inom geodata och geografisk IT

GIS (geografiska informationssystem) bidrar till ökad kunskap och bättre beslutsfattande, och används som ett verktyg inom många olika branscher och yrken.

Kompetens inom geodata och gis behövs

Kompetens inom geodata och gis behövs både i offentlig och privat sektor. 

Här listar vi

Utbildningarna kallas ofta lantmäteri, geografi, geomatik, geografisk IT, geografiska informationssystem (GIS), geografisk informationsbehandling eller fjärranalys.

Här beskrivs de olika utbildningsnivåerna:

Civilingenjör

Som civilingenjör studerar du generellt längre och mer inom teknik, matematik och IT. Vid yrkesvalet väljer du ofta arbeten inom utveckling eller som chef, projektledare eller andra jobb på strategisk nivå.

Högskoleingenjör

I högskoleingenjörsutbildningarna specialiserar man sig redan från början och läser inte så mycket allmänna ämnen. Vid yrkesvalet väljer du ofta att arbeta med produktion, utveckling eller försäljning.

Kandidat- och magisterexamen

De flesta kandidat- och magisterutbildningar inom geografisk IT är inriktade mot användning av geografiska informationssystem (GIS), exempelvis inom samhällsplanering och miljöfrågor. Vid yrkesvalet kan du till exempel välja att bli samordnare, utvecklare, konsult eller projektledare inom verksamheter som använder GIS.

Läs mer om alla universitets- och högskoleutbildningar

Utbildning vid Yrkeshögskolan

YH-utbildning är en eftergymnasial yrkesutbildning. En tredjedel av utbildningen består av praktik på olika arbetsplatser. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Läs mer om YH-utbildningar

Distansutbildning

Distanskurser finns på flera av högskolorna/universiteten men det finns även internationella organisationer som har nätbaserad utbildning i GIS. Läs mer om distansutbildning