PRESSMEDDELANDE 2019-03-18, STOCKHOLM

Den 19–20 mars samlar konferensen och mässan Position 2030 över 1000 personer från samhällsbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Allt från planerings- och bygglovsfrågor till genomförande av projekt och förvaltning av fastigheter och infrastruktur påverkas av digitaliseringen. Men hela samhällsbyggnadssektorn är inte riktigt med på tåget ännu. För att underlätta för branschens aktörer att formulera digitaliseringsstrategier och agera har Geoforum tillsammans med fyra andra branschorganisationer tagit initiativ till mötesplatsen ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030”.

Läs mer

Samhället står inför stora utmaningar på konstant digitalisering, urbanisering och globalisering förändrar vårt levnadssätt. Hur tar vi tillvara på drivkrafterna på rätt sätt? Kan vi använda ny teknik till att skapa och leverera nya hållbara samhällstjänster som utgår från behov hos medborgare i hela landet? Detta och mycket mer diskuteras på mässan Smarta städer 2018 på Kistamässan i Stockholm.

Läs mer

Med ett fullspäckat program bestående av över 70 sessioner, 120 talare och 50 utställare är det nu dags för den första upplagan av Smarta städer. Det här är Sveriges enda agendasättande och branschöverskridande mötesplats för den smarta staden och hållbart byggande, som går av stapeln 22-23 november 2017. Här får deltagarna ta del av framtidsspaning och den senaste kunskapen, tekniken och forskningen!

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2017-05-10, STOCKHOLM

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2017-05-10, STOCKHOLM

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Organisationen som samlar 200 medlemsorganisationer är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Den 9 maj höll branschorganisationen för geodataområdet, ULI Geoforum, sitt årsmöte. Medlemmarna röstade då igenom att föreningen ska byta namn till Geoforum Sverige.

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger branschorganisationens ordförande Elisabeth Argus.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-12-16, STOCKHOLM

Data är råvaran i den digitala ekonomin. Med avgiftsfria och lättanvända kartdata kan plan- och byggprocessen digitaliseras och därmed öka bostadsbyggandet. I dag publicerades Sveriges första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna kartdata i offentlig sektor. Studien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Läs mer
Visa mer