Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Standardiserade data av god kvalitet är grunden för digitalisering. Geodata är särskilt efterfrågade. Tillgång till och användning av kvalitativa geodata och kartor är därför viktigt.

Vårt arbete

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och förenklar er omvärldsbevakning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår sektor, goda exempel på användning av geodata och digitalisering, mötesplatser och lediga jobb i branschen.

Geoforum Sveriges vision:

Ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Dokument

pdfGeoforum Sveriges verksamhetsplan 2020 – antagen på årsmötet 21 april 2020.

pdfStadgar – antagna på årsmötet 2012.

Bli medlem!

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort. Här kan du läsa om medlemskap i Geoforum Sverige.

bli medlem knapp