Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling.

Vi är en medlemsdriven förening som representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Standardiserade data av god kvalitet är en förutsättning för digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Geodata är särskilt efterfrågade. Tillgång till och användning av standardiserad geodata av god/känd kvalitet är därför viktigt.

Vår vision

Geoforum Sverige – drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vårt arbete

Geoforum Sverige verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering. Det gör vi genom att vi:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår sektor, goda exempel på användning av geodata och digitalisering, mötesplatser och lediga jobb i branschen.

Fokusområden

Våra fokusområden från och med 2022 är:

  • Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata
  • Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta
  • Ökad kunskap och kompetens inom och genom geodata.

Föreningen och våra fokusområden beskrivs närmare i verksamhetsplanen:

pdfGeoforum Sveriges verksamhetsplan 2022 – antagen på årsmötet 28 april 2022.

pdfStadgar – antagna på årsmötet 2012.

Bli medlem!

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort. Här kan du läsa om medlemskap i Geoforum Sverige.

bli medlem knapp