Geoforums podd – Positionspodden

Geoforum Sveriges temapodd Positionspodden fördjupar sig i ämnen som rör geodata och digitalisering. Podden finns där poddar finns, till exempel Apple och Spotify. Du kan också lyssna på avsnitten här under.

Tema: AI inom samhällsbyggnad

Ann-Kristin Belkert och Marcus Weiland poddar om AI inom samhällsbyggnad

I samarbete med AI Arena gjorde Geoforum Sveriges podcast Positionspodden en djupdykning i frågor som rör AI inom samhällsbyggnad. Programledare för poddavsnitten är Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.

AI Arena är ett delprojekt i Smart Built Environments satsning Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad. AI Arena leds och utvecklas av Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad.

Avsnitt 1: Om AI inom samhällsbyggnad

Medverkande: Marcus Weiland, vice VD på AI-bolaget Savantic och delprojektledare i Smart Built Environments projekt Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad. Programledare: Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.
Publicerat: 15 juni 2022

De reder ut vad AI egentligen är, ger konkreta exempel på hur AI kan användas inom planering, byggande och förvaltning och resonerar kring vilka möjligheter och nyttor AI kan ge samt vad som behövs för att komma i gång med att tillämpa AI. 

Avsnitt 2: Om AI inom VA

Medverkande: David Rehn, Stockholm Vatten och Avfall, Marcus Weiland, vice VD på AI-bolaget Savantic och delprojektledare i Smart Built Environments projekt Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad. Programledare: Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.
Publicerat: 15 december 2022

I det här avsnittet har vi fokus på hur AI kan användas inom VA-området. Vi gästas av David Rehn, Stockholm Vatten och Avfall, som berättar hur de använder AI och maskininlärning, bland annat för att konditionsbedöma vatten- och spillvattenledningar.

Avsnitt 3: Om AI inom samhällsbyggnad

Medverkande: Ann-Sofie Silverskär planarkitekt Hem 1, Pia Kronengen utredare/analytiker Karlskrona kommun, Marcel Moritz hållbarhetsstrateg Huddinge kommun och Marcus Weiland, Savantic och delprojektledare i Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad. Programledare: Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.
Publicerat: 10 februari 2023

Hur kan AI och ny teknik användas för att skapa jämlika, trygga och hållbara städer? I det här avsnittet av Positionspodden får du höra hur Karlskrona och Huddinge kommun arbetar med visualisering, analysverktyg och digitala tvillingar i stadsplanering och arbetet med social hållbarhet.

Avsnitt 4: Om AI och social hållbarhet

Medverkande: Ann-Sofie Silverskär planarkitekt Hem 1, Pia Kronengen utredare/analytiker Karlskrona kommun, Marcel Moritz hållbarhetsstrateg Huddinge kommun och Marcus Weiland, Savantic och delprojektledare i Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad. Programledare: Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.
Publicerat: 17 februari 2023

I det fjärde avsnittet av Positionspodden på tema AI fortsätter vi samtalet om social hållbarhet i stadsplaneringen. Karlskrona och Huddinge kommun berättar hur de arbetar med analysverktyg, digitala tvillingar och AI för att skapa faktabaserade underlag för beslut, hur social hållbarhet kan visualiseras och analyseras och hur verktygen kan användas vid medborgardialog.

 

Tema: Digitala fastighetsgränser

I första avsnittet samtalar Mikael Johansson, Aveki och Karolina Stenström, Nacka kommun med Anders Sandin och Marika Ström från Lantmäteriet.

Förväntningarna på nyttorna med en digital samhällsbyggnadsprocess är höga, men effekterna är till stor del beroende av rätt kvalitet på underlagen – särskilt fastighetsgränserna. Att digitala fastighetsgränser är en angelägen fråga blev tydligt när Geoforum arrangerade ett webbinarium med rekordstort deltagande 2021. Nu diskuterar vi frågan vidare med olika delar av branschen i poddformat. Programledare för avsnitten är Mikael Johansson, Aveki. Alla fyra avsnitt finns ute nu!

Avsnitt 1 med Lantmäteriet: Ordning och reda är första trappsteget – vi kan inte hoppa över det

Medverkande: Marika Ström, chef fastighetsinformation Lantmäteriet, Anders Sandin, verksamhetschef geodata Lantmäteriet och Karolina Stenström, Enhetschef Lantmäterienheten Nacka kommun.
Publicerat: 6 december 2021

Lyssna till ett intressant samtal om allt ifrån Lantmäteriets handlingsplan, kommunala och statliga samarbeten, hur vi främjar innovation till framtidsspaningar om var vi befinner oss om tio år.

Avsnitt 2, ett kommunalt perspektiv: Kan vi kasta stafettpinnarna och springa parallellt?

Medverkande: Karolina Stenström, Nacka kommun och Patrik Renfors, Trollhättans stad.
Publicerat: 20 december 2021

Varför behöver vi höja kvaliteten på digitala fastighetsgränser? Hur kan kommuner jobba med kvalitetshöjande åtgärder? I andra avsnittet av Positionspodden fördjupar vi oss i digitala fastighetsgränser ur ett kommunalt perspektiv. 

 

Avsnitt 3, skoglig näring: Vi måste slå in på samma stig och adressera datafrågan tillsammans

Medverkande: Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och Jonas Svensson, GIS expert på Södra Skogsägarna.
Publicerat: 7 februari 2022

Hur ser det ut med de digitala fastighetsgränserna i skogen? Vad görs idag och vad krävs för att komma framåt? I tredje avsnittet av Positionspodden fördjupar vi oss i frågan om digitala fastighetsgränser inom skoglig näring.

Avsnitt 4, byggaktörer: Överraskningar är bara roligt när man fyller år – det handlar om att bygga från grunden

Medverkande: Lotta Wibeck, Digitalization Program Lead på Skanska och Klas Ljungberg, affärsgenerering på Magnolia.
Publicerat: 13 april 2022

Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen kräver ordning och reda på underlagen – särskilt de digitala fastighetsgränserna. I fjärde avsnittet av Positionspodden möter vi byggaktörer och får deras perspektiv i frågan. Vilka nyttor ger en digital planprocess? Vad får inte gå fel? Och vad händer om kartan inte stämmer överens med verkligheten? Lyssna till ett engagerande samtal om möjligheter och utmaningar med digitaliseringen – och vikten av att göra rätt från början.

Kontakta oss

Podden görs av Geoforum Sverige. Har du idéer på ämnen vi kan ta upp i podden? Eller frågor eller tankar kring innehållet? Hör av dig till Geoforums kansli, info@geoforum.se. Trevlig lyssning!