Vilka är nyttorna med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner? Och vilka förmågor och funktioner är viktiga att ta med som krav i det arbetet? Det var två av frågorna som diskuterades under den workshop som Lantmäteriet arrangerade som ett första steg i det fortsatta arbetet med uppdraget Digitalt först som ska bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer

Genom att använda ett avancerat sensorsystem monterat på helikopter tillhandahåller TerraTec högupplöst laser- och bilddata till ProRail som är den statliga förvaltaren av Nederländernas järnvägsnät. Det specialbyggda systemet säkerställer en förbättrad uppdatering av baskartan längs hela järnvägsnätet.

Läs mer

Tekniken som kallas ”blockkedjor” är en av de mest omtalade under det senaste året, såväl i teknikkretsar som inom finansbranschen. I ett projekt har Lantmäteriet, ChromaWay och Kairos Future med flera har undersökt möjligheterna med blockkedjeteknik som teknisk lösning för fastighetstransaktioner, ett område där Sverige har en unik möjlighet att bli världsledande. Det visar den rapport och den tekniska demo som projektgruppen arbetat fram.

Läs mer

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under perioden 2018-2020. Det är Boverket som administrerar stödet och förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer