Projekt Birgit är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Projektet är inne i sin slutfas och håller nu på att ta fram kursmaterial med fokus på integration mellan GIS och BIM.

Läs mer