Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för datautbyte som finns i många andra länder. Brist på samordning har resulterat i ineffektivitet. Nu har Lantmäteriet, DIGG och ett antal andra myndigheter rapporterat regeringsuppdraget om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Läs mer

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har utsett nya ledamöter i regeringens digitaliseringsråd. En av de nya ledamöterna är Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Läs mer

Geoforum Sverige ska rekrytera en ny vd som kan föra föreningen och geodatasektorn in i 2020-talet. Vi söker en visionär ledare och god kommunikatör som kan skapa intresse för digitalisering, ökad användning av geodata och geospatial intelligens som möjliggörare för ett effektivt och hållbart samhälle. Vem borde bli Geoforum Sveriges nya vd och frontperson för geodatabranschen?

Läs mer om uppdraget i platsannonsen och sök tjänsten eller tipsa oss om en kandidat du tror på!

Trafikverket presenterar 20 konkreta åtgärder för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Bland annat ska man testa självkörande bussar på landsväg, geofencing – digitala staket för säkra och klimatsmarta transporter samt skapa en testarena för självkörande fordon på motorväg.

Läs mer