Den femte utlysningen från Smart Built Environment öppnar 9 mars. Denna gång kommer 6 miljoner kronor att fördelas på projekt som handlar om digitaliseringens affärsmodeller, risker och incitament. Det strategiska innovationsprogrammet ser gärna företag som sökande men välkomnar också andra sökandegrupper som kan titta på nya processer, roller, mervärden och värdekedjor. 

Läs mer

Agency9 stöttar redan idag ett 40-tal kommuner i Sverige med lösningar för stadsbyggnad och GIS där enormt stora virtuella 3D-modeller strömmas på internet. Nu lanserar företaget en lösning för att strömma byggnader och annan geometri direkt från databaser i strukturer som CityGML (OGC standard), Svensk Geoprocess eller liknande. Kunder kan nu lagra byggnader på ett strukturerat sätt och själva, via CityPlanner, uppdatera byggnader som är nya eller förändrade.

Läs mer

Rapporterna om samhällsnyttan med öppna geodata kommer allt tätare. Och trots att det ser ut att bli samhällsekonomiskt lönsamt ifall staten öppnade sina geodata, och företagen skulle applådera, så har det ännu inte hänt. Därför arrangerar Geoforum Sverige ett frukostseminarium om öppna geodata den 9 mars, med riksdagspolitiker och näringsliv i panelen.

Läs mer

Nu kan vi meddela att Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance har kommit överens om att tillsammans arrangera en konferens med fackmässa den 19-20 mars 2019 på Kistamässan i Stockholm. Genom detta samarbete kommer vi att skapa den viktigaste konferensen och mässan i Norden för hållbart samhällsbyggande med visualiserings- och positioneringsteknik.

Läs mer

Geoforum Sveriges nyhetsbrev ger dig information om det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår bransch, goda exempel på geodataanvändning, mötesplatser och lediga jobb inom branschen. Det första nyhetsbrevet för året handlar om Lantmäteriets slutrapport för Digitalt först, vår konferens Arbeta smart inom planering & byggande 2018, planering för en stor föreningsgemensam konferens 2019, geodatanyheter från kommuner och satsningar på öppna data. 

Läs mer