Allmännyttan representerar över 300 fastighetsbolag med över 850 000 bostäder. En av de huvudsakliga diskussionerna i dessa tider är Allmännyttans förändrade roll i och med digitaliseringen. 

– Vi inser att de strategiska valen och hur vi tar oss an digitaliseringens utmaningar påverkar hela fastighetsbranschen, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Läs mer

Boverket har nu tagit beslut om föreskrifter för detaljplan och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Föreskriften innehåller bland annat regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt. Reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Nyligen hölls ett webbinarium om detaljplaneföreskrifterna som går att se i efterhand.

Läs mer

Att ge fri tillgång till offentlig information möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens i vårt samhälle. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har nu fastställt principer för att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande. 

Läs mer

Lantmäteriet bjuder till en webbsändning den 27 oktober fylld med information om en smartare samhällsbyggnadsprocess. Här får du som deltar ta del av pågående regeringsuppdrag, presentation av samhällsnyttor, den juridiska utvecklingen och hur kommuner och systemleverantörer jobbar med till exempel digitala bygglov och detaljplaner.

Framtidsspaningar är också en del av programmet. Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt kommer att hålla en presentation på tema digitalt samhälle och dess möjligheter.

Läs mer

Robert Westberg är ny regionchef för SCIOR Geomanagements region norr. Han tillträdde 1 oktober och ansvarar nu för ledning av regionens övergripande verksamhet med fokus på att ytterligare stärka företagets erbjudande inom mätningsteknik.

Läs mer