Den 14 maj hölls Geoforum Sveriges årsmöte där nya styrelseledamöter valdes in, däribland Lars Marcus som är arkitekt och professor i stadsbyggnad på Chalmers. Lars arbetar mycket med avancerade GIS-analyser av städer och leder forskargruppen Spatial Morphology Group som forskar om stadens rumsliga form som kan förklara hur våra städer fungerar.

Läs mer

Är du intresserad av att fördjupa dig inom öppna data? Här kommer ett lästips från Open Knowledge Foundation. Grundaren Rufus Pollock har, tillsammans med Danny Lämmerhirt som tidigare var huvudresearcher på Open Knowledge Foundation, skrivit om bakgrunden och utvecklingen inom området öppna data i Europeiska Unionen.

Ta del av kapitlet OpenData Around the World – European Union for the State of Open Data.

Jobbar du med eller är du intresserad av opensource-program för att hantera och analysera geodata? Den största internationella konferensen inom området, Free and Open Source Software for Geospatial, FOSS4G, äger rum den 26-31 augusti i Bukarest. Nu finns programmet tillgängligt på webben.

Läs mer

Det står nu klart att skogsnäringen är med och finansierar den laserskanning av den svenska skogen som kommer att ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen möjliggör en snabbare process vilket leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näringsliv, myndigheter och andra aktörer.

Läs mer

På Boverkets webb finns nu en vägledning som riktar sig till de som ska, eller håller på att, digitalisera en kommuns befintliga detaljplaner. Målet med vägledningen är att stärka rollen som digitaliserare och bidra till ökad insikt om digitaliseringens olika delar och komplexitet. Långsiktigt är målet också att få en enhetlig digitalisering av befintliga detaljplaner över hela landet.

Läs mer