Sokigo och S-Group Solutions levererar digitala lösningar till offentlig sektor och ingår båda i koncernen Addnode Group. Nu meddelar koncernen att S-group Solutions, med programvarulösningen Geosecma for ArcGis, från den 1 januari 2024 blir en del av Sokigo.

Läs mer

Föreningen Kartografiska sällskapet tar vart fjärde år fram en svensk nationell rapport inför International Cartographic Associations (ICA) generalförsamling i samband med International Cartographic Conference (ICC). I den senaste rapporten deltar Geoforum Sverige med en rapport som berättar om föreningens aktiviteter.

International Cartographic Association (ICA) är en organisation som har som uppgift med att främja discipliner och yrken nära knutna till kartor och geografisk information i ett internationellt sammanhang.

Ta del av rapporten här