I mitten av december slutrapporterade Boverket sitt digitaliseringsuppdrag för 2021:  Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter.

Läs mer

Metria har undersökt hur drygt 200 svenska organisationer arbetar med och använder geodata. Rapporten visar att geodata är en central resurs i många organisationer och något som i stort sett alla upplever skapar stor nytta för organisationen. Samtidigt anser många att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta i organisationen om det användes av fler, och om fler i organisationen hade kunskap om geodata. 

Läs mer

Vi är glada att välkomna VA Syd som ny medlem i Geoforum Sverige. VA Syd är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer och satsar stort på hållbar avloppsrening och miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vi pratade med Therese Jönsson, som är GIS-samordnare på VA Syd, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som är på gång hos dem.

Läs mer

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo