Tre nya ledamöter till Geoforum Sveriges styrelse

Charlie Gullström, Chalmers/Sweco, Katarina Nylander, Spotscale och Jenny Hylin, Stockholm vatten och avfall förstärker styrelsen för Geoforum Sverige.

På Geoforums årsmöte den 23 april valdes tre nya ledamöter in i styrelsen:

Charlie Gullström är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco Architects och adjungerad professor inom cirkulär planering och arkitektur på Chalmers. Hon har en bakgrund från Rise och KTH och hade en nyckelroll i uppbyggnaden av innovationsprogrammet Viable Cities. 

Katarina Nylander är styrelseledamot och operativt verksam i start-upen Spotscale som gör olika typer av analyser med drönardata. Hon har en bakgrund som konsult inom GIS och är även verksam i familjebolaget Markstruktur som verkar inom byggsektorn.
Läs presentation av Katarina

Jenny Hylin är geodatastrateg på Stockholm Vatten och Avfall. Hon har lång erfarenhet från att arbeta med geodata och gis inom offentlig sektor och har tidigare arbetat på Stockholm Stad, Lantmäteriet och Metria.
Läs presentation av Jenny

– Det är jätteroligt att Charlie, Katarina och Jenny tar plats i styrelsen. De breddar kompetensen ytterligare i styrelsen och kommer med sin erfarenhet och sitt engagemang bidra till att utveckla Geoforum och det viktiga arbetet vi gör, säger Patrik André, styrelseordförande Geoforum Sverige.

– Med tanke på allvaret i de stora frågorna i vår tid, och det faktum att geodata nästan alltid är en del av lösningen, är det viktigt att vi fortsätter att utveckla Geoforum som en gemensam mötesplats för insikter, kunskap och diskussion. Vi kan bara klara de stora frågorna tillsammans, säger Patrik.

På stämman omvaldes även ledamöterna Marie Nilsson, Gävle kommun, Emma Kjernald, Lerums kommun, Malin Sträng, Värmdö kommun och Eric Hjelmestam, Metasolution. Vi avtackade Malin Granath, FOI, Marcus Bergman, Metria och Ulf Hedlund, Tyréns, som lämnar styrelsen efter väl utfört uppdrag.

I samband med årsmötet hölls en inspirationsföreläsning med bland annat Kungsbacka kommun som berättade om hur de arbetar för att lyfta geodata som en strategisk resurs i kommunen.

Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse har efter årsmötet 2024 följande uppställning. Ledamöterna representerar olika organisationstyper: statliga myndigheter, kommuner, företag och akademi. De har alla valts in i styrelsen på grund av sin kompetens och sitt nätverk inom föreningens fokusområden.

 • Patrik André, Skogsstyrelsen (ordförande)
 • Julie Améen, Konsult (vice ordförande)
 • Julia Björklund, Stockholms stad
 • Marcus Ygeby, Lantmäteriet
 • Petter Pilesjö, Lunds universitet
 • Emma Kjernald, Lerums kommun
 • Marie Nilsson, Gävle kommun
 • Malin Sträng, Värmdö kommun
 • Eric Hjelmestam, MetaSolutions
 • Kjell Svanberg, Östersunds kommun
 • Charlie Gullström, Chalmers/Sweco
 • Katarina Nylander, Spotscale
 • Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall

I Geoforum Sveriges valberedning har Eva Nord, Agima, Andreas Jonsson, Göteborgs stad, och Malin Klintborg, Lantmäteriet ingått. Malin Klintborg lämnar valberedningen och till ny medlem valdes Magnus Forsberg, strateg på Lantmäteriet.