Julhelgerna närmar sig och jag vill inleda med att tacka alla medlemmar för era insatser, ert stöd och engagemang under året. Tillsammans jobbar vi enträget vidare med våra viktiga frågor. Som medlem i Geoforum är du del av ett unikt nätverk där du bidrar till att utveckla geodataområdet och kan utbyta erfarenheter, idéer och få ny kunskap. Det skriver Sofi Almqvist, Vd i den här krönikan.

Läs mer

Geodatarådet ansvarar för den nationella geodatastrategin och arbetar för utveckling och samordning av geodataområdet. Geoforum Sveriges styrelseordförande Patrik André ger oss en rapport från rådets pågående arbete.

Läs mer

"Javisst kan Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är i sig ett bra mål som regeringen har satt upp. Lite lagom svenskt så där. Men ska vi bli bäst så måste vi också skapa förutsättningarna för det. Vi måste bygga digitaliseringshuset tillsammans från grunden med någorlunda vettiga ritningar. Först då kan Sverige nå sin potential. Då kan Sverige lyfta. Då kan Sverige bli sitt bästa jag."

Det skriver Patrik André, styrelseordförande i Geoforum i denna medlemskrönika.

Läs mer

Det är alltid bra att ställa sig frågan vad vi ska för mål och vision när det gäller geodata, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter så är svaret egentligen givet – vi måste förstås också vara bäst i världen på data. Och när vi pratar om digitaliseringens möjligheter för det fysiska Sverige med våra städer, skogar, vägar, hus, fjäll och människor – ja då måste vi vara bäst i världen på geodata.

Läs mer

Det har nog inte gått någon förbi att vi nu befinner oss i ett kritiskt läge. I somras kom IPCC-rapporten som beskrev vilken kritisk situation vårt samhälle och vår planet befinner sig i, och det nyligen avslutade COP26 har ytterligare påvisat vikten av att agera. Det är viktigare än någonsin att vi alla bidrar på det sätt vi kan för att ställa om till ett mer hållbart samhälle – och vi som arbetar inom samhällbyggnadssektorn har alla möjligheter att vara med och påverka.

Läs mer

VD på bloggen

Nu har vi lämnat mysbyxorna på hemmakontoret och spenderar mer och mer tid på Geoforums kansli på Drottninggatan 33 i Stockholm. Passa på att titta in när ni har vägarna förbi. Ta en kopp kaffe, prata om aktuella frågor i geodatabranschen och träffa Geoforums nya kommunikationsansvarige Linn Norén. 

Hösten har varit full av aktiviteter och här berättar jag om några av dem.

Läs mer