Bli medlem i Geoforum

Vill du få kunskap och insikt i den snabba utvecklingen omkring oss? Vill din organisation ligga i framkant och påverka utvecklingen inom geodata? Som medlem i Geoforum får du tillgång till ett unikt och brett nätverk, ny kunskap, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte som ger nytta för dig och din organisation!

Ansök om medlemskap här

Var med där det händer – när det händer

Ett medlemskap ger dig möjlighet att få både mer kunskap och insikt i den snabba utvecklingen omkring oss. Vi förmedlar det senaste inom geodataområdet och politiska initiativ som rör vår sektor samt ger dig både invärlds- och omvärldsanalys. Dessutom kan du och dina kollegor få ta del av experters rön och branschkollegors erfarenheter och case-beskrivningar. Våra konferenser är mycket uppskattade mötesplatser och vi får ofta höra att de håller en hög nivå.

Tillsammans skapar vi styrkan

Som medlem blir du en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar inför morgondagen, göra området attraktivt för att säkra utveckling och fortsatt kompetensförsörjning. Hos Geoforum Sverige har du plattformen för att diskutera framtidsfrågor. Vi är snabbrörliga och kan tillsammans med dig föra fram sektorns viktigaste frågor i mötet med makthavare och andra som påverkar geodataområdets utveckling.

Tillsammans driver vi frågor för att göra den svenska geodatasektorn starkare. 

Vad får jag som medlem?

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Geoforum Sverige

 • uppmärksammar nya metoder och ”best practice” som effektiviserar och ger samhällsnytta
 • samarbetar över sektorsgränser och specialistområden för att stärka användningen av geodata
 • får upp vikten av geodata för smart och hållbar samhällsutveckling på den politiska agendan, vilket främjar viktiga beslut om regelutveckling och finansiering som rör vårt område
 • hjälper till att synliggöra geodatautbildningar och kompetens- och rekryteringsbehov inom både privat och offentlig sektor.
   

Medlemsnytta för dig som person

 • Genom Geoforum får du tillgång till ett brett nätverk inom GIS, geodata och samhällsbyggnad.
 • Du kan ta del av experters rön, branschkollegors erfarenheter, framgångsrika praktikfall och diskutera viktiga framtidsfrågor på Geoforums medlemsexklusiva digitala och fysiska event för geodata-/samhällsbyggnadssektorn.
 • Genom Geoforums nyhetsbrev får du omvärldsbevakning om det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår sektor och goda exempel på användning av geodata och digitalisering. 
 • Möjlighet att delta i någon av våra intressentgrupper. Här knyter du kontakter och diskuterar branschfrågor.
 • Tillgång till våra medlemssidor med inspelningar av våra webbinarier.
   

Medlemsnytta för din organisation

 • Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er organisation värdefull omvärldsbevakning och ingångar till nya samarbeten.
 • Ni är del av ett nätverk av aktörer från olika sektorer.
 • Medlemmar har möjlighet att nominera medarbetare till föreningens styrelse.
 • Geoforum är remissinstans för frågor med koppling till geodataområdet, och ni har därför möjlighet påverka framtida lagstiftning och regleringar.
 • Ni får rabatterade priser på Geoforums konferenser och på platsannonsering.
 • Ni har möjlighet att sprida information om nyheter, projekt och event genom våra kanaler.

 
Ladda ned informationsblad om medlemskapet (pdf)

 nätverk

Röster från medlemmar

Att vara medlem i Geoforum ger dig möjlighet att följa utvecklingen inom geodata och påverka områdets utveckling. Så här säger några medlemmar om varför de valt att bli medlem i föreningen och vilken nytta medlemskapet ger.  
Röster från medlemmar 
 


Ansök om att bli medlem

Kontakta oss på kansliet om du vill veta mer om medlemskap i föreningen. Du kan också fylla i vår medlemsansökan så återkommer vi till dig. Aktuella avgifter för medlemskap hittar du här. 

medlemsansokan knapp