Bli medlem

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT.

För oss handlar allt om dig och din organisation som är medlem. Vi avlastar dig genom att

  • hålla koll på vår omvärld och förmedla det senaste till dig
  • ge praktiska hjälpmedel
  • erbjuda mötesplatser
  • ge branschen en röst.

Hos oss får du kraften att kontinuerligt utvecklas. För att du och din verksamhet ska utvecklas krävs det att ni kan fokusera på det ni gör bäst. Det behövs utrymme, näring och stöd – och vi finns till för att ge er det.

Var med där det händer – när det händer

Ett medlemskap ger dig möjlighet att få både mer kunskap och insikt i den snabba utvecklingen omkring oss. Vi förser dig med det senaste inom trender, teknisk utveckling, arbetsmarknad och konkurrensutveckling. Dessutom kan du och dina kollegor få ta del av experters rön och branschkollegors erfarenheter och case-beskrivningar. Våra konferenser är mycket uppskattade mötesplatser och vi får ofta höra att de håller en hög nivå.

Tillsammans skapar vi styrkan

Som medlem blir du en del av något större – ett nätverk som sträcker sig 30 år tillbaka, men alltid med blicken framåt. Tillsammans driver vi frågor för att göra den svenska geodatabranschen starkare. Vi arbetar också aktivt med att skapa förutsättningar inför morgondagen, en attraktiv bransch och för att säkra utveckling och fortsatt kompetensförsörjning. Vi kallar det branschens röst.

Framtidens arbetsplats

Vem behöver vi rekrytera imorgon och vilka drivkrafter har morgondagens medarbetare. Vilka titlar har morgondagens medarbetare och vilka utbildningar behöver branschen för att Sverige ska vara rustade i en global konkurrens?

Hos Geoforum Sverige har du plattformen för att diskutera framtidsfrågor. Vi är snabbrörliga och kan tillsammans med dig föra fram branschens röst i mötet med makthavare och andra som påverkar branschens utveckling.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Här kan du läsa Geoforums personuppgiftspolicy.