Medlemsnytta

Geoforum Sverige jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.

Var med där det händer – när det händer

Ett medlemskap ger dig möjlighet att få både mer kunskap och insikt i den snabba utvecklingen omkring oss. Vi förmedlar det senaste inom geodataområdet och politiska initiativ som rör vår sektor samt ger dig både invärlds- och omvärldsanalys. Dessutom kan du och dina kollegor få ta del av experters rön och branschkollegors erfarenheter och case-beskrivningar. Våra konferenser är mycket uppskattade mötesplatser och vi får ofta höra att de håller en hög nivå.

Tillsammans skapar vi styrkan

Som medlem blir du en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Tillsammans driver vi frågor för att göra den svenska geodatasektorn starkare. Vi arbetar också aktivt med att skapa förutsättningar inför morgondagen, göra området attraktivt för att säkra utveckling och fortsatt kompetensförsörjning.

Hos Geoforum Sverige har du plattformen för att diskutera framtidsfrågor. Vi är snabbrörliga och kan tillsammans med dig föra fram sektorns viktigaste frågor i mötet med makthavare och andra som påverkar geodataområdets utveckling.

Medlemsnytta

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Långsiktiga nyttor

  • Det blir ökad efterfrågan på era tjänster. Geoforum uppmärksammar nya metoder och ”best practise”. Det skapar ökad efterfrågan på era tjänster och ökar samhällsnyttan med geodata.
  • Nyttan med geodata sprids till nya sektorer. Geoforum samarbetar över sektorsgränser och specialistområden för att stärka användningen av geodata.
  • Ni får hjälp med att skapa intresse för geodatas värde och potential. Geoforum får upp geodata på den politiska agendan.
  • Geoforum bidrar till kompetensförsörjningen till geodataområdet genom till exempel att synliggöra utbildningsmöjligheterna inom geodataområdet samt behovet av arbetskraft inom både privat och offentlig sektor.

Nyttor på kort sikt

  • Vi arrangerar konferenser och möten för branschen. Ta del av experters rön och branschkollegors erfarenheter och case-beskrivningar och diskutera framtidsfrågor. Här möts offentlig sektor, företag och små innovationsföretag samt akademi. Vi arrangerar medlemsexklusiva seminarier och ger medlemmar rabatt på deltagaravgiften på våra större konferenser.
  • Vi ger plats för mindre möten och nätverkande. Geoforum bjuder in till möten; hos Geoforum Sverige har du plattformen för att diskutera framtidsfrågor. 
  • Du kan ta del av den omvärldsbevakning som vi gör för våra medlemmar via vår webbplats, nyhetsbrev och LinkedIn. Vi förser dig med det senaste inom trender, politik, teknikutveckling, arbetsmarknad och konkurrensutveckling.
  • Du kan delta i våra medlemsexklusiva aktiviteter, till exempel seminarier och frukostmöten.
  • Din organisation kan ta del av rejäla rabatter på konferensdeltagande, sponsorskap och platsannonsering i våra kanaler.
  • Ni kan berätta om nyheter hos er i vårt nyhetsbrev.

 

Läs mer om oss

Se avgifter för medlemskap

medlemsansokan knapp