Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och seminarier med koppling till geodata och IT, som geografiska informationssystem, 3D-visualisering och drönarsystem. Mötesplatserna riktar sig till utvalda branscher eller fokuserar på något tema inom vårt påverkansarbete. Vi vill på så sätt öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med geodata och IT i vårt samhälle.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer vid arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

position2030 logo bakgrund med hus och träd vid landsväg

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

19-20 mars 2019, Kistamässan, Stockholm

Arrangörer: Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance. 

Vi bjuder in till en stimulerande mötesplats med en konferens och utställning för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande!

Läs mer på mötesplatsens webb: position2030.se

josefine arenius i en soffa

Geoforums inspirationsseminarium och årsmöte 2019

14 maj 2019, Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm 

Välkommen till en halvdag med inspirerande talare, gruppdiskussion, årsmöte och mingel! Exklusivt för medlemmar i Geoforum Sverige.

Läs mer och anmäl dig här

drönare över stad

Drönare för datainsamling 2019

Hösten 2019

Tillsammans med bland andra BIM Alliance planerar vi för en mötesplats inom datainsamling med drönare. Mer information kommer i mars.

Vi vill visa på nyttan av att använda drönarsystem för att samla in och hantera data för samhällsbyggandet. Goda exempel presenteras inom till exempel fysisk planering, byggsektorn, skogs- och jordbruk och geodataområdet i stort förstås.

> Tidigare mötesplatser