Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida nyttan med geodata och digitalisering i vårt samhälle. Det handlar till exempel om användning av geodata, effektivisering med geografiska informationssystem (GIS), förbättrad medborgardialog med 3D/4D-visualisering och nya metoder för att samla in och analysera data.

Mötesplatserna har alla koppling till något av våra fokusområden:

  • Smarta och hållbara städer
  • Digital samhällsbyggnadsprocess
  • Öppna geodata
  • Kompetensförsörjning till geodatabranschen.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

UASforum2019 banner ny 1000x523

UAS Forum 2019

5-6 november 2019, Linköpings Konsert & Kongress, Linköping

Arrangörer: UAS Forum Sweden, Geoforum Sverige och BIM Alliance.

Välkommen till Sveriges största drönarkonferens! Mötesplatsen innehåller både en konferens och en utställning. Vi ger dig två dagars lärande och inspiration inom ett snabbt växande område som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till säkerhet och skogs- och jordbruk. Här finns ett spår om datainsamling med drönare inom samhällsbyggnad. Det innebär självklart också insamling av geodata.

Läs mer och anmäl dig 

man mobiltelefon stadsmiljo 1000x523

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Våren 2020, Stockholm

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och obrutna digitala informationsflöden från idé till planering, byggande och förvaltning.

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020. Det är Geoforum Sveriges 18e konferens på temat och en uppskattad mötesplats.

Här möts personer från framförallt Plan, Geodata/GIS, Mark och exploatering samt Bygglov i kommunerna, konsulter/leverantörer och andra aktörer med koppling till stadsbyggnad – för att dela goda exempel inom digital samhällsbyggnadsprocess.

Mer information kommer hösten 2019.

> Tidigare mötesplatser