Geoforums mötesplatser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser, webbinarier och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte inom och sprida nyttan med geodata och digitalisering. Det handlar till exempel om användning av geodata för datadriven innovation och utveckling, bättre kommunikation genom visualisering av data och nya metoder för datainsamling och analys – för ett effektivt och hållbart samhälle.

Alla våra mötesplatser har en koppling till något av våra fokusområden:

  • Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med geodata
  • Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta
  • Ökad kunskap och kompetens inom och med geodata

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

laptop fika kaffekopp foto: alex knight

Medlemsfika 

6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december 2020, kl. 09.15–10.00 i Zoom

Geoforum Sverige bjuder in till medlemsfika. Vid ett antal tillfällen under hösten finns det chans för er medlemmar att träffas digitalt och prata om stort och smått med koppling till er verksamhet. Passa på att ta med dig en för dig aktuell fråga som du vill diskutera med andra i liknande roller!

Läs mer och anmäl dig till de tillfällen som passar dig

profilbild nationella geodatastrategin, springande pojke

Workshop: Aktiviteter inom den nationella geodatastrategin

19 november 2020, kl 12-13 i Zoom
Arrangeras i samarbete med Lantmäteriet och Geodatarådet

Vad kan vi få ut av den nya nationella geodatastrategin som lanserades i slutet av augusti? Och hur jobbar vi tillsammans för att förverkliga nyttorna av våra värdefulla geodata? Det diskuterar vi i en digital workshop med fokus på aktiviteterna inom ramen för Geodatarådets handlingsplan kopplad till den nationella geodatastrategin.

Läs mer och anmäl dig

Webbinarium: Smartare samhällsbyggnadsprocess

15 december 2020, kl 12-13 i Zoom
Arrangeras i samarbete med Lantmäteriet

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att jobba för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Under detta webbinarium får du senaste nytt och kan ge input till arbetet.

Webbinariet är endast öppet för medlemmar i Geoforum Sverige.

Mer information kommer inom kort.

Smart City Stockholm 2021 rosa kvinna 1000x523

Smart City Stockholm 2021

20–21 april 2021, Stockholm
Arrangör: Stockholmsmässan. Geoforum Sverige, Stockholms stad och KTH är samarbetspartner.

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta hållbara städer och samhällen. Därför är vi samarbetspartner till Smart City Stockholm 2021 med tema Människan i centrum för den smarta och hållbara staden.

Mötesplatsen innehåller en mässa med olika innovativa delar och en konferens med föredrag, paneler och workshoppar i parallella spår och plenum. Konferensens fokusområden är Digital transformation, Urban Environment, Mobility och Sharing & Inclusive Cities.

Mötesplatsen var först planerad till 20-22 oktober 2020 men har flyttats fram på grund av Covid-19. Det finns risk att mötesplatsen behöver flyttas fram igen, beroende på läget med smittspridningen i vår.

Till mötesplatsens webbplats

drönare över stad

UAS Forum 2021 – Sveriges största drönarkonferens

9–10 november 2021, Linköping
Arrangörer: Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden

UAS Forum riktar sig till alla som vill diskutera och lära mer om hur vi på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport, arkeologi och skogs- och jordbruk. 

Programmet för UAS Forum 2021 har fokus på nyttan av att använda drönare som datainsamlare inom olika expertområden, men innehåller också spaningar om framtidens möjligheter och internationella utblickar. Har du förslag till programmet, hör av dig till oss!

Den mötesplats som var planerad till november 2020 har ställts in på grund av Covid-19.

Till mötesplatsens webbplats

> Tidigare genomförda mötesplatser