Geoforums mötesplatser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser, webbinarier och andra mötesplatser för att bidra till erfarenhetsutbyte och öka kunskapen inom geodata och digitalisering. 

Var med och påverka innehållet

Ni medlemmar har möjlighet att påverka vilka ämnen vi ska ta upp på kommande webbinarier. Vad skulle skapa värde för dig och din organisation? Om du har förslag på ämne/talare eller vill vara med och planera innehållet för ett webbinarium är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi samarbetar också gärna med andra organisationer. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarbete eller delta i en programkommitté för en mötesplats.

Logga in och se inspelade webbinarier

Vi spelar in de flesta av våra digitala evenemang. Som medlem i Geoforum Sverige har du tillgång till inspelningarna på våra medlemssidor. Har du ingen användare så kan du skapa en med din jobbmail. 
Logga in här

Kommande mötesplatser


Almedalen 2024: 
För ett smart och hållbart Sverige – hur tar vi vara på möjligheterna med digitaliseringen?

Datum: 26 juni, kl.10.15-11.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby, Sal: B23

Arrangeras av Geoforum

Digitaliseringen skapar möjligheter att möta samhällsutmaningarna vi står inför. Här är geografisk data, geodata, en nyckelfaktor. Hur tar vi tillvara möjligheterna digitalisering med geodata ger? Var står vi idag och vad behöver vi? Hur säkerställer vi att vi har den data vi behöver för att dra nytta av AI och ny teknik? Hur säkrar vi att vi har den kompetens som krävs? Det är några frågor vi kommer att samtala om på vårt seminarium i Almedalen. Ingen anmälan krävs!

Medverkande i panelen:
Patrik André, ordförande Geoforum Sverige
Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst
Lars Lidén, Meta Fastighetsadministration/BIM Alliance
Moderator: Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

(Programmet uppdateras)

Läs mer i Almedalens officiella program

  

Arbeta smart inom planering och byggande 2024

Datum: 18 september 2024
Plats: Kulturhuset, Stockholm

Boka redan nu in den 18 september 2024 i kalendern. Då är det dags för vår stora mötesplats om digitalisering inom samhällsbyggnad: Arbeta Smart inom planering och byggande.

Läs mer på arbetasmart.nu

 


Kompetensråd 

Datum: 7 februari, 14 maj, 24 september samt 21 november
Arrangeras av Geoforum och Lantmäteriet

Geoforum driver tillsammans med Lantmäteriet ett råd för kompetensförsörjning. Rådet driver frågor som rör kompetensförsörjning till geodatabranschen och fungerar även som ett forum för utbyte av erfarenheter. Under 2023 och 2024 är fokus den satsning vi nu gör på att attrahera unga till branschen. Vill du delta i kompetensrådet? Kontakta Linn Norén, kommunikationsansvarig på Geoforum. 

 

Intressentgrupp kommuner och BIM

I samarbete med BIM Alliance

Intressentgruppen är skapad på initiativ av kommuner, för kommuner. Fokus ligger på att diskutera och dela kunskap, erfarenhet och insikter om BIM för att stödja utvecklingen av digitala processer inom svenska kommuner. Ordförande för intressentgruppen är Ramyar Hamarashid, BIM-utvecklare på Örebro kommun. 

Läs mer om intressentgruppen här

 

Intressentgrupp Mätningsteknik

I samarbete med BIM Allaince

Intressentruppen jobbar med mätningstekniska frågor i bygg- och anläggningsbranschen och leds av Krister Arnaryd från Qflow. Fokusområden är samverkan, kompetens, information, regelverk, riktlinjer/best practice, BIM/dataflytt och innovation.

Nästa möte är den 13 juni. 
Läs mer om intressentgruppen här

 


Geoforums webbinarier 2024

Som medlem i Geoforum Sverige kan du delta på våra populära webbinarier på olika teman. De går även att ta del av i efterhand på våra medlemssidor. Under 2024 planerar vi för webbinarier följande datum. Boka in i din kalender redan nu!

  • 13 februari 
  • 23 april - Geoforum Sveriges årsmöte och inspirationswebbinarium
  • 7 maj
  • 22 augusti
  • 12 november
  • 11 december

Det kan hända att några datum ändras men det kommer du i så fall få information om i god tid!


AI Arena – mötesplatsen för AI inom samhällsbyggande  

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn. Geoforum Sverige driver AI Arena tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad. På AI Arenas webbplats finns information om kommande evenemang och aktiviteter samt inspelningar och kunskapsmaterial.

Till AI Arena

> Tidigare genomförda mötesplatser

 motesplats talare geoforum temabild

Bostadsminister Andreas Carlson tillsammans med Geoforum Sveriges Vd Sofi Almqvist och Susanne Nellemann Ek, Vd BIM Alliance, på vår konferens Arbeta smart inom planering och byggande 2023.

bli medlem ny

Följ oss

linkedin logo 70