Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och seminarier med koppling till geodata och IT, som geografiska informationssystem, 3D-visualisering och drönarsystem. Mötesplatserna riktar sig till utvalda branscher eller fokuserar på något tema inom vårt påverkansarbete. Vi vill på så sätt öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med geodata och IT i vårt samhälle.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer vid arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande konferenser

dronare över stad

Drönare för datainsamling – på spaning efter framtidens lösningar i Göteborg

23 augusti 2018, Läppstiftet Konferens, Göteborg

Drönarekonferensen den 23 januari 2018 i Stockholm blev fullsatt. För att ge fler möjlighet att ta del av det spännande programmet arrangerar vi denna nya konferens i Göteborg, i samarbete med GIS-väst.

> Konferensens webbplats

smarta stader

Smarta städer 2018

28-29 november 2018, Kistamässan, Stockholm

Arrangeras tillsammans med Easyfairs och en rad partners.

> Konferensens webbplats

kistamassan

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

19-20 mars 2019, Kistamässan, Stockholm

Arrangörer: Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance. 

> Läs mer på Geoforums startsida

position 2030

> Tidigare mötesplatser