Geoforums mötesplatser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser, webbinarier och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte inom och sprida nyttan med geodata och digitalisering. Det handlar till exempel om användning av geodata för datadriven innovation och utveckling, bättre kommunikation genom visualisering av data och nya metoder för datainsamling och analys – för ett effektivt och hållbart samhälle.

Alla våra mötesplatser har en koppling till något av våra fokusområden:

  • Smarta hållbara städer och samhällen
  • Digital samhällsbyggnadsprocess
  • Öppna geodata
  • Kompetensförsörjning till geodatasektorn.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

 

Webbinarier hösten 2020

Under hösten arrangerar vi lunchwebbinarier kl.12 följande datum. Teman för dessa meddelas inom kort.

  • 23 oktober
  • 19 november
  • 15 december

man mobiltelefon stadsmiljo 1000x523

Arbeta smart inom planering och byggande 2020 – digitalt

2829 september 2020 + fem frukostwebbinarier
Arrangörer: Geoforum Sverige och BIM Alliance

Helt nya möjligheter uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

"Arbeta smart" är årets konferens om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Under dagarna kan du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt.

Till konferensens webbplats

smart city 2020 banner

Smart City Stockholm 2020

2022 oktober 2020, Stockholm
Arrangör: Stockholmsmässan. Geoforum Sverige, Stockholms stad och KTH är samarbetspartner.

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta hållbara städer och samhällen. Därför är vi samarbetspartner till Smart City Stockholm 2020 med tema Människan i centrum för den smarta och hållbara staden.

Mötesplatsen innehåller en mässa med olika innovativa delar och en konferens med föredrag, paneler och workshoppar i parallella spår och plenum. Konferensens fokusområden är Digital transformation, Urban Environment, Mobility och Sharing & Inclusive Cities. Geoforum ansvarar för programmet för de två förstnämnda områdena.

Om genomförande inte är lämpligt i oktober, på grund av Covid-19, flyttas mötesplatsen till våren 2021.

Till mötesplatsens webbplats

drönare över stad

UAS Forum 2020 – Sveriges största drönarkonferens

1011 november 2020, Linköping
Arrangörer: Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden

UAS Forum riktar sig till alla som vill diskutera och lära mer om hur vi på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport, arkeologi och skogs- och jordbruk. 

Programmet för UAS Forum 2020 har fokus på nyttan av att använda drönare som datainsamlare inom olika expertområden, men innehåller också spaningar om framtidens möjligheter och internationella utblickar. Har du förslag till programmet, hör av dig till oss!

Om genomförande inte är lämpligt i november, på grund av Covid-19, flyttas mötesplatsen till våren 2021.

Till mötesplatsens webbplats

> Tidigare genomförda mötesplatser