Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och seminarier med koppling till geodata och IT, som geografiska informationssystem, 3D-visualisering och drönarsystem. Mötesplatserna riktar sig till utvalda branscher eller fokuserar på något tema inom vårt påverkansarbete. Vi vill på så sätt öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med geodata och IT i vårt samhälle.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer vid arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande konferenser

smarta stader

Smarta städer 2018

28-29 november 2018, Kistamässan, Stockholm

Arrangörer: Geoforum Sverige och Easyfairs, i samarbete med en rad organisationer.

Välkommen till den nationella branschöverskridande mötesplatsen som tar ett grepp på framtidens utmaningar i staden och samhället – med människan i fokus.

Läs mer på mötesplatsens webb: smartastader.com

position2030 logo bakgrund med hus och träd vid landsväg

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

19-20 mars 2019, Kistamässan, Stockholm

Arrangörer: Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance. 

Vi bjuder in till en stimulerande mötesplats med en konferens och utställning för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande!

Läs mer på mötesplatsens webb: position2030.se

drönare över stad

Drönare för datainsamling 2019

Hösten 2019 (info om tid och plats kommer i början av 2019)

Arrangörer: Geoforum Sverige och BIM Alliance

Vi bjuder återigen in till den populära konferensen om nyttan av att samla in data med drönare i samhällsbyggandet. Goda exempel presenteras inom till exempel fysisk planering, byggsektorn, skogs- och jordbruk och geodataområdet i stort förstås.

> Tidigare mötesplatser