Geoforums mötesplatser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser, webbinarier och andra mötesplatser för att bidra till erfarenhetsutbyte och öka kunskapen inom geodata och digitalisering. Det handlar till exempel om användning av geodata för datadriven innovation och utveckling, bättre kommunikation genom visualisering och nya metoder för datainsamling och analys – för smart och hållbar samhällsutveckling.

Alla våra mötesplatser har en koppling till något av våra fokusområden:

  • Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata
  • Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta
  • Ökad kompetens och kunskap inom och genom geodata.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarbete eller delta i en programkommitté för en mötesplats.

Var med och påverka innehållet

Ni medlemmar har möjlighet att påverka vilka ämnen vi ska ta upp på kommande webbinarier. Vad skulle skapa värde för dig och din organisation? Om du har förslag på ämne/talare eller vill vara med och planera innehållet för ett webbinarium är du varmt välkommen att kontakta oss.
 

Kommande mötesplatser
 

Nuläge och framåtblick
– en heldag om AI i samhällsbyggnadssektorn

30 mars 2023, kl. 9-15, På plats i Göteborg (begränsat antal platser) eller digitalt.
Arrangörer: Kraftsamling AI i samhällsbyggandet, AI Arena (Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X)

Vad är status på AI-tillämpningen inom samhällsbyggnadssektorn? Vad finns kvar att göra och hur når vi dit? Var ser vi störst samhällsnyttor kopplat till högre AI-tillämpning i sektorn och hur kan vi som organisationer och individer bidra till detta?

Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet bjuder in till en heldagskonferens med fokus på att låta aktörer och AI-specialister dela med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Vi har också bjudit in nyckelaktörer i sektorn som bidrar med omvärldsspaning och reflektion kring arbetet och vad vi har kvar att göra som bransch. Eventet riktar sig till alla typer av aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som har ett intresse av att lära mer om AI och hur AI kan generera ökade affärs- och samhällsnyttor.

Se aktuellt program och anmäl dig på aiarena.se

 

GI Norden: Nordic webinar on Skills Supply and Education in GI

31 maj 2023, kl. 14-16, Digitalt
Arrangörer: GI Norden (Geoforum Sverige, Geoforum Norge, Geoforum Finland, Geoforum Danmark och Lisa Iceland)

Tillsammans med våra nordiska systerföreningar i nätverket GI Norden arrangerar vi ett nordiskt webbinarium om kompetenförsörjning och utbildning inom geodataområdet. Webbinariet hålls på engelska.

The geospatial society is developing and renewing itself at such a pace that the education system is sometimes struggling to keep up with the development. As a result, the demand for skilled workers exceeds the supply of employers in all fields. Join this webinar to strengthen your knowledge on today’s work requirements and education in GI! We will hear examples from universities and the private sector from all Nordic countries.

Se program och anmäl dig på Geoforum Danmarks webbplats

 

Arbeta smart inom planering och byggande 2023

5 oktober, Kulturhuset Stockholm

Arbeta smart inom planering och byggande 2023 är en nationell konferens om digital samhällsbyggnadsprocess, som visar på nyttorna och hur långt vi har kommit i digitaliseringen. Mötesplatsen ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Här tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik.

Håll utkik, snart öppnar vi upp anmälan!
  

Save the date!

2023 planerar vi för mötesplatser och webbinarium även följande datum. Mer information kommer!

  • 9 maj: Lunch med Geoforum - webbinarium 
  • 7 december: Lunch med Geoforum - webbinarium 

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. 

> Tidigare genomförda mötesplatser