Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till föreskrifter om detaljplan med tillhörande konsekvensutredning. Föreskriften anses innehålla ”tekniska regler” och behöver därmed gå igenom en EU-anmälan. Efter EU-anmälan kommer föreskriften beslutas av Boverket så att den kan träda i kraft under hösten 2020 och möjlig att använda.

Läs mer

I Göteborgs intensiva stadsutveckling är behovet av aktuell och korrekt grundläggande geodata stort hos exploatörer, projektörer och andra aktörer. Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera öppna geodata, och nu är det dags för tre datamängder som är speciellt riktade till alla som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Läs mer

Geoforum-medlemmen Mapillary, som har sin bas i Malmö, brukar beskrivas som en utmanare till Google Maps. För några dagar sedan avslöjade Mapillarys vd Jan Erik Solem att Facebook har köpt bolaget.

Läs mer

Öppna data-utredningens särskilda utredare har i uppgift att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade EU-direktivet Öppna data och PSI ger anledning till. Geoforum Sverige har ombetts skicka in kommentarer och synpunkter som kan vara till hjälp i utredningens arbete med att lägga fram ett förslag till lagstiftning vid ett svenskt genomförande av det omarbetade direktivet. Här läser du Geoforum Sveriges synpunkter.

Läs mer