Hur kan vi ta tillvara all potential som finns i satellitdata? Geoforums kansli, Sofi Almqvist och Linn Norén, var på plats när på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien arrangerade ett seminarium på temat i slutet av november. 

Läs mer

Vi är glada att välkomna Växjö kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi pratade med Anneli Ekstedt, Avdelningschef för strategi- och planeringsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, om vilken nytta de ser med medlemskapet i Geoforum Sverige.

Läs mer