Vi är glada att hälsa Kjell Svanberg välkommen till Geoforum Sveriges styrelse. Kjell är samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun och har lång erfarenhet inom samhällsbyggnad. Han har bland annat tidigare arbetat på Svefa, Metria och Lantmäteriet.

Läs mer

I mitten på april var Geoforum Sverige på plats på den stora konferensen Kartdagarna i Helsingborg. Under konferensen lyfte vi behovet av ökade satsningar för att tillvarata potentialen i geodata och digitalisering. 

Läs mer