Karlstads universitet startar en distansvariant av Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT från och med höstterminen 2021. Det är det första högskoleingenjörsprogrammet på distans på Karlstads universitet och Sveriges första distansprogram inom området geomatik och lantmäteri på grundnivå.

Läs mer

Larry Söder, vice ordförande i Civilutskottet, och Lars Beckman, ledamot i Civilutskottet, har efter dialog med Geoforum Sverige bjudit in alla riksdagsledamöter till ett webbinarium på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet. Webbinariet hålls den 16 april med talare från bland annat statliga myndigheter, intresseorganisationer och infrastrukturdepartementet.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kompletterar sin vägledning till kommunernas arbete för digitala detaljplaner med en digital mötesplats som fokuserar på förutsättningar som möjliggör digital omställning. Första mötesplatsen har fokus på organisation och förankring och hålls den 22 april. Moderatorer är Christina Thulin, SKR och Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt.

Läs mer

Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva S-Group Solutions AB. Förvärvet förstärker Addnode Groups marknadsledande position i Sverige inom kommunaltekniska system och geodatabaserade lösningar för den smarta staden.

Läs mer

Örebro kommun har arbetat fram en rutinbeskrivning för framtagning av digital grundkarta och fastighetsförteckning till detaljplaner. Andra kommuner får gärna ta del av detta dokument och använda det som inspirationskälla vid upprättande av egna rutiner. Niklas Eriksson, geodatastrateg i Örebro, delar här med sig av sina reflektioner om arbetet med att ta fram rutinbeskrivningen. Han riktar sig till såväl kommuner som Lantmäteriet och programvaruleverantörer.  

Läs mer