Hur kan underjorden användas som resurs i samhällsplaneringen? Hur kan AI användas för att utveckla högupplösta kartor? Och hur kan det svenska planeringssystemet utvecklas för att hantera storskaliga markanvändningskonflikter? Det är frågeställningar som lyfts i några av de nya forskningsprojekten som fått finansiering. Formas delar ut nästan 135 miljoner till projekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen för omställning till hållbara samhällen.

Läs mer

Utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Build Environment ska öka takten i den digitala transformationen och 21 projekt ska bidra till digitalisering inom samhällsbyggandet. Nu är det klart vilka projekt som får medel i utlysningen.

Läs mer

Vinnova, Post- och telestyrelsen, DIGG och Vetenskapsrådet har nu överlämnat en rapport till regeringen med förslag om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. De föreslår ett strategiskt program som ska stärka Sveriges digitala förmåga för ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030. 

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått ett regeringsuppdrag att samordna flera myndigheters arbete för att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (AI). Syftet är att förstärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. DIGG har även fått ett uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data hos offentliga aktörer så att data frigörs för utveckling av bland annat artificiell intelligens.

Läs mer

TopoDirekt, CSM Enterprise och GeoDirekt blev vinnare vid Södertörnskommunernas upphandling.

Södertörnskommunerna önskar en mer rationell samt effektiv systemmiljö för produktion och ajourhållning av geodata och har därför gjort en upphandling av ett nytt kartproduktionssystem och webbkarta. Nu står det klart att de vinnande systemen blev TopoDirekt, CSM Enterprise och GeoDirekt, från företagen Adtollo och Sokigo.

Läs mer