Vi har nu det stora nöjet att presentera RISE som ny medlem i Geoforum Sverige. RISE är ett forskningsinstitut som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer samt 2800 medarbetare. Vi ställde några frågor till Andreas Huss som är projektledare på RISE. Han ser Geoforum som ett naturligt forum för diskussion om digital samhällbyggnadsprocess. 

Läs mer

Vi är glada att få hälsa Arvidsjaurs kommun välkommen som medlem i Geoforum Sverige. Ännu en kommun förstärker alltså föreningens nätverk. Vi ställde tre korta frågor till Arvidsjaurs GIS-samordnare Erika Resin som jobbar på avdelningen Plan och mark på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Märta Stenevi (MP) är vår nya bostadsminister. Hon har nu besvarat riksdagsledamoten Lars Beckmans (M) skriftliga fråga om åtgärder för att handläggningstiderna för fastighetsbildning blir kortare och mer likartade i hela landet. Märta Stenevi hänvisar i sitt svar till regeringens pågående arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess och välkomnar Riksrevisionens granskning av fastighetsbildningssystemet som inleddes i januari.

Läs mer

Geoforum Sverige bjuder in till ett webbinarium om digitala fastighetsgränser den 11 mars. Förväntningarna på nyttorna med en digital samhällsbyggnadsprocess är höga, men effekterna är till stor del beroende av rätt kvalitet på underlagen – särskilt fastighetsgränserna. Hur får man koll på gränserna? När behöver man ha koll? Hur kommer vi framåt? Rättsverkande koordinater, är det ens möjligt? På Geoforums webbinarium får du lyssna till tre talare och ett panelsamtal som tar upp dessa viktiga frågor.

Läs mer