Vinnova har öppnat en utlysning som riktar sig till aktörer som vill mobilisera kring digitala lösningar på komplexa utmaningar inom samhällsbyggnad. Projekten är tänkta att fungera som en språngbräda till andra nationella och internationella utlysningar.

Läs mer

Hur kan AI och digitala tvillingar användas som stöd för stadsplanering? Nu kan du se inspelningen från vårt webbinarium den 11 november om digitala tvillingar och AI. Här får du höra om hur AI används för att visualisera och analysera utvecklingen av Norrköping och Göteborg. 

Se inspelningen på AI Arenas webbplats 

Hur används analysverktyg och digitala tvillingar idag? Vilka nyttor kan skapas för olika användningsområden i samhällsbyggnadsprocessen? Det har ett projekt studerat i en genomförandestudie om digitala tvillingar och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling. Nu kan du ta del av projektresultaten.

Läs mer