Boverket fick i slutet av september i uppdrag av regeringen att verka för digitalisering av byggprocesser genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende användningen av byggnadsinformationsmodellering, BIM.

Läs mer

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lantmäterimyndigheternas organisering. Syftet med utredningen är att förbättra förutsättningarna för både Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna att bedriva en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning.

Läs mer

Sverige behöver maximera värdet av artificiell intelligens. Det menar AI Sweden som har tagit fram en AI-strategi för Sverige för att snabba på utvecklingen inom området. Strategin är tänkt att agera vägledning åt politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstemän och förändringsledare. Fokuset är på storskalig implementering av AI-teknik. Geoforum Sveriges styrelseordförande Patrik André är även ledamot i AI Swedens styrelse. Så här kommenterar han strategin.

Läs mer

En ny intressentgrupp för mätningsteknik har startats inom BIM Alliance och Geoforum Sverige. Gruppen jobbar med mätningstekniska frågor i bygg- och anläggningsbranschen och leds av Krister Arnaryd från Qflow. 

Läs mer

Utbildningsföretaget Ocellus har tagit fram en grundkurs och fortsättningskurs i programvaran QGIS. Kurserna genomförs helt på distans och passar yrkesverksamma, både nya och erfarna QGIS-användare.

Läs mer