Projekt BIRGIT är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Nu gör projektet en undersökning för att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare. Var med och bidra med dina åsikter genom att svara på en kort enkät.

Läs mer

I slutet på maj stod det klart att Geoforum tillsammans med Lantmäteriet beviljats projektmedel i Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen” syftar till att öka kännedom om, och intresse för, geodatabranschen. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch.

Läs mer