Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har öppnat en ny utlysning för hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Projekten som söker ska genom digitalisering och industrialisering bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer och affärsmodeller som teknik.

Läs mer

Digitaliseringen ger stora möjligheter till hållbar utveckling av skog och landsbygd. Potentialen till innovation är stor, och innovation behövs för att klara de utmaningarna världen står inför. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen, och moderator på Geoforums senaste webbinarium på temat, berättar mer.

Läs mer

Har du en utmaning inom samhällsbyggnad och vill undersöka möjligheterna att tackla den med AI? Har du tillgång till data om denna utmaning? Projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet har då ett erbjudande till dig och din organisation.

Läs mer

Regeringen har beviljat Eskilstuna kommuns ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Med Eskilstuna är det nu 40 kommuner i Sverige som har egen lantmäterimyndighet. 

En kommunal lantmäterimyndighet, förkortat KLM, ansvarar för lantmäteriförrättningar inom den egna kommunen och handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning och fastighetsbestämning. I landets övriga kommuner är det Lantmäteriet som har ansvaret för fastighetsbildningen. 

Regerigen meddelade beslutet den 26 oktober. Samtidigt meddelade man att Höganäs ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet avslås med motiveringen att myndigheten blir för liten.

AI Arena, som Geoforum är en del av, kommer att delta i Hack for Gävle. Hackathonet arrangeras av Future Position X i samarbete med Microsoft, Gävle kommun, Högskolan i Gävle och AI Arena. Hacket är framflyttat till den 11 mars 2022.

Läs mer

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo