Vad innebär egentligen datadriven utveckling, vad är skillnaden mot tidigare arbetssätt och hur tydliggörs värdet för samhällsbyggnadsprocessen? Det är några frågor som en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar sig an. Guiden riktar sig till alla med ansvar eller intresse för datadriven utveckling och digital samhällbyggnadsprocess i kommunerna.

Läs mer

Hur kan vi ta tillvara all potential som finns i satellitdata? Geoforums kansli, Sofi Almqvist och Linn Norén, var på plats när på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien arrangerade ett seminarium på temat i slutet av november. 

Läs mer