Har du en utmaning inom samhällsbyggnad och vill undersöka möjligheterna att tackla den med AI? Har du tillgång till data om denna utmaning? Projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet har då ett erbjudande till dig och din organisation.

Läs mer

Regeringen har beviljat Eskilstuna kommuns ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Med Eskilstuna är det nu 40 kommuner i Sverige som har egen lantmäterimyndighet. 

En kommunal lantmäterimyndighet, förkortat KLM, ansvarar för lantmäteriförrättningar inom den egna kommunen och handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning och fastighetsbestämning. I landets övriga kommuner är det Lantmäteriet som har ansvaret för fastighetsbildningen. 

Regerigen meddelade beslutet den 26 oktober. Samtidigt meddelade man att Höganäs ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet avslås med motiveringen att myndigheten blir för liten.

AI Arena, som Geoforum är en del av, kommer att delta i Hack for Gävle. Hackathonet arrangeras av Future Position X i samarbete med Microsoft, Gävle kommun, Högskolan i Gävle och AI Arena. Hacket är framflyttat till den 11 mars 2022.

Läs mer

Den 23-34 oktober avgjordes Hack for Sweden, en innovationstävling som arrangeras av DIGG. Vann gjorde Lag Nivå 11 med en app som med hjälp av AR-teknik tillgängliggör information om skog och natur på platsen där användaren befinner sig – och förstärker upplevelsen i skogen.

Läs mer