Under Geoforum Sveriges årsmöte tisdag den 21 mars valdes Malin Granath, universitetslektor Linköpings universitet och Kjell Svanberg samhällsbyggnadschef Östersunds kommun in i styrelsen för Geoforum Sverige. Patrik André, digitaliseringsstrateg Skogsstyrelsen, omvaldes som styrelseordförande.

Läs mer

Projektet 3CIM har studerat hur en gemensam struktur för geodata i 3D kan tas fram och vara grund till en digital tvilling av en stad. Projektet har tagit fram en informationsmodell baserat på standarden CityGML och som förhåller sig till nationella specifikationer för geodata.  

Läs mer

Projekt BIRGIT är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Nu finns en delrapport publicerad som bland annat redovisar resultatet från en undersökning om vilken kompetens branschen efterfrågar.

Läs mer