Innan sommaren blev det klart att Geoforum och Lantmäteriet får projektmedel från innovationsprogrammet Smart Built Environment för att driva projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen”. Projektet startade upp nu i september och pågår i tre år. Syftet är öka kännedom om och intresse för geodataområdet och de viktiga yrken som finns i vår bransch. 

Läs mer

Kartografiska sällskapet arrangerar även 2023 sin stora konferens Kartdagarna. Nu söker de förslag på föredrag. I år välkomnar de bidrag inom inom geodataområdet och därtill intilliggande ämnesområden.

Läs mer och skicka in ditt bidrag senast den 31 oktober på kartdagar2023.se