Hack for Sweden 365 är ett hackaton, det vill säga en innovationstävling och process som främjar datadriven innovation. Tävlingen genererar årligen lösningsförslag som har störst potential att realiseras. Hack for Sweden 365 skapar en mötesplats för samverkan som möjliggör fokuserad och behovsdriven innovation.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april valdes 2021 års styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Petter Pilesjö från Lunds universitet som en av de nya ledamöterna. Petter är professor i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap med inriktning mot GIS, och sedan länge föreståndare för Lunds universitets GIS-centrum. Han har av naturliga skäl ett stort intresse för utbildningsfrågor och forskning inom GIS-sektorn.

Läs mer

Det går fortfarande bra att anmäla sig och delta digitalt samt se det man missat i efterhand!

Arbeta smart inom planering och byggande är en av årets viktigaste mötesplatser för digitalt samhällsbyggande. Återse dina branschkontakter och möt nya – för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer

Stora myndigheter är bättre på att införa samt testa ny teknik medan mindre myndigheter är bättre på att leva upp till digitaliseringsmål och samverka. Det är några av slutsatserna i den enkätundersökning som DIGG genomfört om statliga myndigheters digitalisering.

Läs mer