I slutet av januari kom beskedet från EU – offentliga data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara avgiftsfria och göras tillgängliga som öppna data. Bland de data som pekas ut finns nationell geodata som Lantmäteriet ansvarar för, till exempel fastighetsgränser, flygfoton, höjddata och kartor. Geoforum ställde några frågor till Mikael Jenssen, funktionschef på Lantmäteriet om beskedet och vad som händer nu på Lantmäteriet.

Läs mer

När det nationella AI-uppdraget nu slutrapporterar är slutsatsen att det behövs mer för att kunna realisera nyttorna med AI inom offentlig sektor. Ett av förslagen på åtgärder är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur för utveckling och förvaltning av AI-drivna tjänster inom offentlig sektor.

Läs mer

Boverket har publicerat en begreppsbank som samlar termer och begrepp kopplat till plan och bygglagen, PBL. Syftet är att underlätta för alla som använder sig av samhällsbyggnadstermer genom att bidra till en enhetlig terminologi.

Läs mer

En digital tvilling är en tredimensionell kopia av något som finns i verkligheten, till exempel en byggnad, en tunnel eller en hel stad. Utvecklingen går snabbt framåt och potentialen är stor. I ett nytt initiativ inom mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, träffas olika aktörer som arbetar med digitala tvillingar för att dela kunskap, erfarenheter och idéer. Ann-Kristin Belkert, projektledare berättar mer.

Läs mer