Den nationella plattformen för geodata som används i samhällsbyggnadsprocessen lanserades i januari. Första kommun att ansluta sig och leverera in digitala detaljplaner till geodataplattformen var Boden. Robert Johansson och Staffan Eriksson berättar här om kommunens digitaliseringsarbete och ger värdefulla tips.

Läs mer

Igår den 18 mars riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen.

Läs mer

Den 11 mars arrangerar Geoforum Sverige ett webbinarium om digitala fastighetsgränser. Här berör vi bland annat frågan om hur och när fastighetskoordinater med rättsverkan kan bli verklighet. Frågan är långt ifrån ny. Vi tipsar alla intresserade att läsa Kristin Lands doktorsavhandling från 2008 som belyser ämnet.

Läs mer

Idag, den 25 februari, fick Boverket regeringsuppdraget att fortsätta sitt arbete med att främja en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Det är mycket positivt för utvecklingen av en smartare samhällsbyggnadsprocess för ökad hållbarhet. Boverket ska bland annat lämna förslag på och genomföra de tekniska lösningar som behövs, titta på rättsliga hinder och föreslå hur planer ska utformas i en digital miljö.

Läs mer

I slutet av januari lanserades första versionen av den nationella geodataplattformen som ska ge tillgång till standardiserade data i en digital samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har nu upphandlat tio leverantörer som ska hjälpa till att testa och utveckla funktioner och processer för tillgängliggörande av digitala detaljplaner och byggnadsinformation samt lösningar för att kunna hantera digitala planbeskrivningar i plattformen. 

Läs mer