Geoforum Sverige har tagit fram en broschyr som presenterar hur geodata bidrar till smart och hållbar samhällsutveckling. Här hittar du intervjuer med bland andra tidigare jämställdhets- och bostadsministern Märta Stenevi, Enköpings kommundirektör Ulrika K Jansson och Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning, samt goda exempel på användning av geodata. Geoforum presenteras så klart också.

Läs mer

Hur kan vi använda satellitdata i våra samhällsbyggnadsprocesser? Den 16 juni arrangerar Nationella rymddatalabbet ett webbinarium för att väcka intresse för vilka möjligheter satellitdata kan erbjuda när vi planerar och fattar beslut om den byggda miljön. Geforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt medverkar för att berätta om hur viktigt satellitdata, och geodata i stort, är för stadsutveckling.

Läs mer

Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X ska i samverkan etablera och utveckla en behovsdriven AI Arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det står klart efter att Smart Built Environments stora strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet fått finansiering för sin genomförandefas. Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som Geoforums medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och maskininlärning. Med AI Arena vill föreningarna höja kunskapen, skapa och stärka samarbeten och inspirera till tillämpning.

Läs mer

Vi är mycket glada att det nya företaget Linnarc har valt att bli medlem i Geoforum Sverige. Linnarc är en konsultbyrå som tillhandahåller kunskapstjänster inom arkitektur och samhällsbyggnad. Genom analyser, omvärldsbevakningar och strategiska kartläggningar vill företaget hjälpa kunder att bättre förstå staden de verkar i – dess bakgrund, nuläge och riktning mot framtiden. Vi ställde några frågor till arkitekt SAR/MSA Erik Linn som driver Linnarc.

Läs mer

Smart Built Environments projekt Mikrolärande har tillsammans med projektet DigiGrow tagit fram en utbildning som hjälper kommuner att gå från insikt till handling för att fullt ut nyttja digitaliseringens möjligheter. Här kan du få tips och råd om hur din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Läs mer