En sammanställning av fem internationella jämförelser visar att Sveriges digitala förvaltning är bra, men att ett flertal andra länder är bättre. De förändringar som skett sedan DIGG:s förra genomgång av mätningarna pekar också på flera utmaningar för Sveriges del. Undersökningarna antyder bland annat att vi inte tar tillvara på de goda förutsättningar vi har i Sverige, för att utveckla den digitala förvaltningen.

Läs mer om jämförelserna

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna!

Det finns ett brett behov av rättsligt stöd bland offentliga aktörer och osäkerheten kring rättsliga frågor är ett av de största hindren för digitalisering, enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). En delrapport för DIGGs regeringsuppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering är nu publicerad.

Läs mer