Boverket publicerar begreppsbank

Boverket har publicerat en begreppsbank som samlar termer och begrepp kopplat till plan och bygglagen, PBL. Syftet är att underlätta för alla som använder sig av samhällsbyggnadstermer genom att bidra till en enhetlig terminologi.

Begreppsbanken beskriver vanligt förekommande ord och begrepp kopplade till Boverkets sakområde och finns både som webbtjänst och som ett öppet API. Begreppsbanken är en leverans från Boverkets regeringsuppdrag för 2022.

Boverket: Begreppsbanken