Stora myndigheter är bättre på att införa samt testa ny teknik medan mindre myndigheter är bättre på att leva upp till digitaliseringsmål och samverka. Det är några av slutsatserna i den enkätundersökning som DIGG genomfört om statliga myndigheters digitalisering.

Läs mer

Hur kan underjorden användas som resurs i samhällsplaneringen? Hur kan AI användas för att utveckla högupplösta kartor? Och hur kan det svenska planeringssystemet utvecklas för att hantera storskaliga markanvändningskonflikter? Det är frågeställningar som lyfts i några av de nya forskningsprojekten som fått finansiering. Formas delar ut nästan 135 miljoner till projekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen för omställning till hållbara samhällen.

Läs mer

Utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Build Environment ska öka takten i den digitala transformationen och 21 projekt ska bidra till digitalisering inom samhällsbyggandet. Nu är det klart vilka projekt som får medel i utlysningen.

Läs mer

Vinnova, Post- och telestyrelsen, DIGG och Vetenskapsrådet har nu överlämnat en rapport till regeringen med förslag om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. De föreslår ett strategiskt program som ska stärka Sveriges digitala förmåga för ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030. 

Läs mer

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo