EU-projekt utvecklar kurser som kopplar ihop geodata och BIM

Projekt Birgit är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Projektet är inne i sin slutfas och håller nu på att ta fram kursmaterial med fokus på integration mellan GIS och BIM.

BIRGIT som projektnamn står för ”Training on Building InfoRmation models integrated with Geographical InformaTion” och är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program. Projektets mål är att utveckla kurser för att integrera BIM och geodata/gis. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är med och driver projektet.

Projektet håller på att ta fram ett kursmaterial som planeras vara färdigt i juni 2024 och som sedan kommer att testas under hösten. Det mesta materialet kommer att översättas till svenska. Kursmaterialet kommer att göras tillgängligt online. 

Läs mer i Projekt Birgits senaste nyhetsbrev


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Har ni en nyhet eller projekt ni vill dela med er av? Kontakta oss.