Geoforum representerad i internationell rapport

Föreningen Kartografiska sällskapet tar vart fjärde år fram en svensk nationell rapport inför International Cartographic Associations (ICA) generalförsamling i samband med International Cartographic Conference (ICC). I den senaste rapporten deltar Geoforum Sverige med en rapport som berättar om föreningens aktiviteter.

International Cartographic Association (ICA) är en organisation som har som uppgift med att främja discipliner och yrken nära knutna till kartor och geografisk information i ett internationellt sammanhang.

Ta del av rapporten här