Ny tjänst ska hjälpa samhällsbyggare ta AI-klivet

Nu lanserar vi AI-klivet, en ny tjänst som ger stöd åt samhällsbyggnadssektorns aktörer på vägen in i framtiden. Tjänsten är framtagen av AI Arena för att höja kompetensen och främja tillämpningen av AI inom samhällsbyggandet.

AI-klivet hjälper företag och organisationer att höja kompetensen inom AI – från uppstart till uppskalning av projekt. I skräddarsydda team delas kunskap och lärdomar med andra i liknande yrkesroller på regelbundna digitala och fysiska träffar.

Sofi Almqvist– Artificiell intelligens ger stora möjligheter till ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet inom samhällsbyggandet. Med AI-klivet vill vi ge stöd till att fler kommer igång, eller tar nästa steg, med tillämpningen av AI i verksamheten, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

 

Välj ditt team

Under ett års tid har deltagarna tillgång till ett av AI-klivets team, bestående av personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar. På träffarna ges möjlighet att höra inspirerande föredrag och dela exempel på tillämpningar av AI. Det finns även tid för kunskapsdelning, reflektion och möjlighet att presentera och diskutera egna idéer och pågående projekt kopplade till AI. Träffarna är en mix av fysiska och digitala möten.

Ann Kristin Belkert liten– Sektorn har påbörjat tillämpningen av AI de senaste åren med det saknas fortfarande forum för samverkan. Här kommer AI-klivet in som en mötesplats där idéer och projekt förverkligas och skalas upp, säger Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare AI Arena.

 

Välkommen att vara med och forma framtiden för AI inom samhällsbyggnad!

Läs mer om de olika teamen och anmäl dig på aiarena.se

AI Arena driver AI-klivet

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn och drivs av Geoforum Sverige, BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från Smart Built Environment. AI-klivet är nästa etapp inom AI Arena. 
Läs mer om AI Arena