Geoforum Sveriges årsmöte 2020

Vi välkomnade alla medlemmar till Geoforum Sveriges årsmöte den 21 april. Årsmötet 2020 hölls digitalt på grund av spridningen av covid-19.

Tid: Tisdag den 21 april
kl. 15.30–16.00 Inspirationsföreläsning av Jenny Carlstedt
kl. 16.00–17.00 Årsmöte i Geoforum Sverige

Plats: Två separata webbinarier i Zoom

På årsmötet ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag.

jenny carlstedt

Inspirationsföreläsning av Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt är expert inom smarta städer och samhällen på Sweco, och har bland annat jobbat i Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” som ska bana väg för obrutna digitala informationsflöden från tidiga skeden till förvaltning. En av nyckelfrågorna i detta är självklart hur dataflöden mellan exempelvis GIS-analyser och BIM-modeller kan se ut. Lantmäteriets uppdrag berör ALL geodata för ALLA aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Det är en stor utmaning. Vad innebär det egentligen? Vilka data berörs och vad är det som ska utbytas? Hör Jennys spaningar!

Årsmöteshandlingar

Handlingar till årsmötet publiceras här. Kallelse till årsmötet gick ut 20 mars till kontaktpersonerna i de organisationer som är medlem i Geoforum Sverige. Förslag och övriga frågor ska anmälas två veckor innan årsmötet till Geoforums kansli.

pdfDagordning

pdfEkonomisk årsredovisning 2019 för Geoforum Sverige

pdfEkonomisk årsredovisning 2019 för Geoforums servicebolag

pdfFörvaltningsberättelse 2019

pdfRevisionsberättelse 2019 för Geoforum Sverige

pdfRevisionsberättelse 2019 för servicebolaget

pdfValberedningens förslag

pdfVerksamhetsplan 2020

pdfBudget 2020 för förening och servicebolag

pdfMedlems- och serviceavgifter 2021

pdfProtokoll (justerat men utan signaturer) 

Har du förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta valberedningen, när som helst under året.