ULI Geoforums årsmöte 2017

ULI Geoforums årsmöte 2017 hålls den 9 maj i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017.

Vi ger bland annat information om året som gått och presenterar ULI Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Här får du också vara med och avgöra om föreningen ska byta namn! Styrelsens förslag till nytt namn är "Geoforum Sverige".

Tid: Tisdag den 9 maj 2017, kl 16.00–17.00
Plats: Norra Latin i Stockholm. Lokal: Musiksalen. Hitta till Norra Latin

Förslag och övriga frågor till årsmötet kan du anmäla till och med 25 april, till ULI Geoforums kansli.

Har du förslag på nya medlemmar i styrelsen kontakta valberedningen, när som helst under året.

Varmt välkommen!

Årsmöteshandlingar

pdfDagordning

pdfBilaga 1. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för 2016

pdfBilaga 1b. ULI Service AB verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för 2016

pdfBilaga 2. Revisorernas berättelse (i signerad och inskannad årsredovisning)

pdfBilaga 3. Valberedningens förslag till ny styrelse

pdfBilaga 4. Verksamhetsplan 2017

pdfBilaga 5. Budget 2017

pdfBilaga 6. Styrelsens förslag till nytt namn

Protokoll

pdfProtokoll från ULI Geoforums årsmöte 2017