Geoforum Sveriges nya styrelse

Under Geoforum Sveriges årsmöte tisdag den 21 mars valdes Malin Granath, universitetslektor Linköpings universitet och Kjell Svanberg samhällsbyggnadschef Östersunds kommun in i styrelsen för Geoforum Sverige. Patrik André, digitaliseringsstrateg Skogsstyrelsen, omvaldes som styrelseordförande.

På föreningens årsmöte valdes två nya ledamöter in i styrelsen: Malin Granath, universitetslektor Linköpings universitet och Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef Östersunds kommun.

– Det är jätteroligt att kunna välkomna Malin och Kjell in i styrelsearbetet. De kommer med sin kompetens, erfarenhet och engagemang att bidra till att utveckla föreningen och hjälpa oss att lyfta medlemmarna och hela Sverige mot framtiden, säger Patrik André, ordförande Geoforum Sverige

Malin Granath är forskare och lärare vid avdelningen informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet. Malins forskningsintresse ligger i framväxten av smarta städer och vad som utgör det digitala i denna utveckling. Hon arbetar för närvarande i två forskningsprojekt, ett som rör det smarta elnätet och ett som rör smarta städer och smarta bostäder.

Kjell Svanberg är samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun. Han har lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och har tidigare arbetat på bland annat Svefa, Metria och Lantmäteriet.

På stämman omvaldes styrelseordförande Patrik André, Skogsstyrelsen och vice ordförande Julie Améen, WSP samt ledamöterna Julia Björklund, Stockholms stad, Marcus Ygeby, Lantmäteriet och Petter Pilesjö, Lunds universitet. 

– Digitaliseringen skapar stora möjligheter att utveckla Sveriges ekonomi, klimat, miljö och säkerhet. Möjligheter som bor i varje vrå av landet. Men det bygger på att vi är duktiga på geodata. Här har Geoforum en viktig roll att fylla och jag ser fram emot att, tillsammans med vår nya styrelse, kansliet och alla medlemmar, fortsätta att driva utvecklingen framåt, Patrik André, styrelseordförande Geoforum Sverige

På årsmötet gavs information om året som gått och verksamhetsplan och budget för 2023 med mera beslutades. Här kan du se årsmöteshandlingarna.

I samband med årsmötet hölls en digital inspirationsföreläsning på temat ”Möjligheterna med geodata” som lockade många deltagare. Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef Östersunds kommun och Anders Elias, datastrateg Stockholms stad, medverkade som talare. Inspelningen kommer att publiceras på våra medlemssidor.

Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse har efter årsmötet 2023 följande uppställning. Ledamöterna representerar olika organisationstyper: statliga myndigheter, kommuner, företag och akademi. De har alla valts in i styrelsen på grund av sin kompetens och sitt nätverk inom föreningens fokusområden.

• Patrik André, Skogsstyrelsen (ordförande)
• Julie Améen, WSP (vice ordförande)
• Julia Björklund, Stockholms stad
• Marcus Ygeby, Lantmäteriet
• Petter Pilesjö, Lunds universitet
• Marcus Bergman, Metria
• Ulf Hedlund, Tyréns
• Emma Kjernald, Lerums kommun
• Marie Nilsson, Gävle kommun
• Malin Sträng, Värmdö kommun
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions
• Malin Granath, Linköpings universitet
• Kjell Svanberg, Östersunds kommun/p>

Jin Moen, Region Uppsala (tidigare IoT Sverige) och Åsa Jadelius, Sundsvalls kommun lämnar styrelsen. Vi riktar ett stort tack till dem för deras fantastiska engagemang och goda insatser i styrelsen!

I Geoforum Sveriges valberedning har ingått Anders Skoog, Osby kommun, Eva Nord, Agima Management AB och Malin Klintborg, Lantmäteriet. På årsmötet valdes en ny valberedning bestående av Eva Nord, Agima, Malin Klintborg, Lantmäteriet och Andreas Jonsson, Göteborgs stad med Eva Nord som sammankallande.