Digital samhällsbyggnadsprocess

Digitaliseringen är liksom industrialiseringen ett paradigmskifte. Digitaliseringen kommer inte att ske över en natt. Och tekniken kommer inte att ersätta människan. Men digitaliseringen kommer jämfört med industrialiseringen att ske mycket snabbare, och alla kommer att beröras. För att vara framgångsrik som land eller som företag/organisation måste man omfamna digitaliseringen och utnyttja potentialen. 

Mål för en digital samhällsbyggnadsprocess

Geoforum Sverige vill se ett helt digitalt och effektivt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen som ökar kvalitet, sparar tid och pengar och minskar miljöpåverkan. För det behövs ett kunskapslyft i offentlig sektor.

Geoforum Sveriges mål inom detta område är:

  1. Geodatabranschens förmåga att driva förändringsarbete för digitalisering ska utnyttjas
  2. Geodatabranschens kompetens inom visualisering ska användas i hela samhällsbyggnadsområdet
  3. Kunskap om geodata ska finnas hos alla som jobbar med digitalisering för att effektivisera processer i samhällsbyggnadssektorn.

Våra budskap inom digitalisering

Standardisering för ett obrutet informationsflöde

Geodata är grundläggande data i samhällsbyggnadsprocessen. Gemensam informationsinfrastruktur och standardiserade data är nyckeln till framgångsrik tillämpning av IT för geodata och annan information. Det möjliggör ett obrutet informationsflöde från idé och planering till byggande och förvaltning. 

Geodatabranschen är bra på förändringsarbete

Digitalisering handlar inte så mycket om teknik, det handlar om nya arbetssätt och strukturförändringar. Inom geodatabranschen finns det många som är duktiga på förändringsarbete för digitalisering. För att växla ut potentialen av digitaliseringen måste vår bransch även fortsättningsvis vara duktig på förändringsarbete.

En GIS-specialist är en data-artist

Förmågan att hantera stora datamängder, big data, kommer att vara viktig framöver. Vår bransch har övat länge på att visualisera stora datamängder – och en GIS-specialist är också en data-artist. 

Detta ska vi göra klart för vår omvärld.

Aktiviteter för en digital samhällsbyggnadsprocess

Vi stöttar, sprider kunskap om och lyfter fram betydelsen av geodata, visualisering och standardisering för ett effektivt och obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Det gör vi genom att:

  • bidra i projekt
  • arrangera konferenser, hackatons och webbinarier
  • publicera nyheter 
  • skriva debattartiklar och svara på remisser
  • ha kontakt med politiker.

 

Konferenser och webbinarier

Vi arrangerar varje år den stora  konferensen "Arbeta smart inom planering och byggande" som belyser området. Vi arrangerar också löpande webbinarier och aktiviteter på temat. Se våra mötesplatser för aktuell information.