Öppna geodata

Sverige behöver öppna geodata från stat och kommun. Öppna geodata innebär att geodata (geografisk information och kartor) tillhandahålls utan avgifter i ett användbart standardiserat format, enligt Open Government Working Groups definition av öppna data.

Open Konowledge Foundation: ”Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt.”

Mål inom öppna geodata

Geoforum Sverige har som mål att riksdag och kommunfullmäktige ser till att kommuner och statliga myndigheter kan tillhandahålla sina geodata som öppna data – för ökad samhällsnytta.

För att de öppna datakällorna från olika kommuner och statliga myndigheter ska kunna användas och skapa nytta behöver de vara harmoniserade. Standardiseringsarbetet behöver därför intensifieras. 

Aktiviteter för öppna geodata

papperstidning DN debatt fri tillgang till kartdataFör att uppnå målet öppna geodata i statliga myndigheter och kommuner jobbar vi för ökad förståelse och kompetens om värdet av öppna geodata genom att:

  • kommunicera våra budskap till ansvariga politiker för att de ska skapa förutsättningar för öppna geodata i offentlig ssektor
  • hålla våra medlemmar uppdaterade om utvecklingen, via konferenser och möten, webbplats, nyhetsbrev och sociala medier
  • ta initiativ till faktabaserad debatt om öppna geodata.

Läs till exempel vår debattartikel om offentliga öppna geodata som publicerades i DN Debatt. 

Budskap för öppna geodata

När organisationer öppnar upp sina data får fler aktörer – inom offentlig sektor, privat sektor och akademi – enkel tillgång till intressanta och användbara data för effektivisering, innovation och forskning. Geoforum Sverige menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller geodata som öppna data. Det är samhällsekonomiskt lönsamt och bidrar till att lösa flera samhällsproblem.

För att kunna använda öppna geodatakällor från flera olika aktörer i ett system eller applikation, behöver de vara i samma format. Standardiseringsarbetet som pågår mellan Lantmäteriet och kommunerna måste därför intensifieras.

Öppna harmoniserade geodata leder till samhällsnytta som:

  • snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, särskilt av planeringsprocessen
  • innovation och nya arbetstillfällen
  • lägre anbud i offentlig upphandling
  • fler och bättre e-tjänster och appar för medborgarna
  • bättre beslutsunderlag för att minska negativ miljöpåverkan
  • bättre förutsättningar att rädda liv och egendom.

Vi menar också att näringsliv och medborgare inte ska behöva betala för data som tagits fram inom statlig verksamhet. Det har varit Australiens enda nödvändiga argument när de öppnat upp data i offentlig sektor.

Geodatabranschen står inför stora förändringar i och med utvecklingen som går mot öppna geodata. Det är en utveckling som skapar nya möjligheter, men kommer att kräva ett nytt sätt att finansiera geodata. Det som fungerade igår, kommer inte att fungera imorgon.

Genomförda projekt om öppna geodata

Studie: Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata

Vinnovafinansierat projekt januari–november 2016

Konferens: Värdet av öppna geodata

Konferensen genomfördes 15 november 2016 i Stockholm.

Vinnovafinansierat projekt maj–november 2015.