Artificiell intelligens (AI) i samhällsbyggandet

Geoforum Sverige är partner till AI Arena, mötesplatsen för AI i samhällsbyggandet. 2024 lanserades tjänsten AI-klivet, en ny tjänst som hjälper företag och organisationer att höja kompetensen inom AI – från uppstart till uppskalning av projekt. 

 AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn och drivs av Geoforum Sverige, BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från Smart Built Environment. Verksamheten började som ett delprojekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska satsning “Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet”. AI-klivet är nästa etapp inom AI Arena. I skräddarsydda team delas kunskap och lärdomar med andra i liknande yrkesroller på regelbundna digitala och fysiska träffar. 

Skräddarsydda team

AI-klivet ger dig ett forum för kunskapsdelning, kompetenshöjning och uppskalning av AI-projekt. Under ett års tid har deltagarna tillgång till ett av AI-klivets team, bestående av personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar. På träffarna ges möjlighet att höra inspirerande föredrag och dela exempel på tillämpningar av AI. Det finns även tid för kunskapsdelning, reflektion och möjlighet att presentera och diskutera egna idéer och pågående projekt kopplade till AI. Träffarna är en mix av fysiska och digitala möten. AI-klivet är framtagen av AI Arena för att höja kompetensen och främja tillämpningen av AI inom samhällsbyggnad.

Läs mer om AI-klivet och anmäl intresse

AI Arenas webbplats hittar du även en kunskapsbank med inspelade webbinarier och filmer om AI inom samhällsbyggnad.

AI Arena Orange webb