Borlänge, 2010-06-14

Westan Logistik i Östersund har valt TRACS från Triona som transportledningssystem för rundvirkesverksamheten. Westan Logistik stärker därigenom verksamhetens framtida effektivitet och kvalitet.

Läs mer

Stockholm, 2010-06-02

Ronneby analyserar riskerna med vårfloden och stigande havsnivåer för att förebygga katastrofer

Ronneby kommun är bland de första i landet att tillämpa en ny analysteknik i kombination med SCBs fastighetsdata.

Med hjälp av ett fullt integrerat tredimensionellt GIS-verktyg, får man ett mycket kvalificerat beslutsunderlag för bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

Läs mer

Geodataprojektet, som är en del av arbetet med att skapa en infrastruktur för geodata i Sverige, har tagit fram ett förslag till en samverkans- och affärsmodell för geodataområdet. Modellen syftar bl a till att effektivisera samverkan mellan informationsansvariga myndigheter och att underlätta för övriga användare att nyttja deras samlade utbud av geodataprodukter.

Läs mer