Julstämning på Geoforums kontor 2020
Meningsfullt första år ger mersmak

VD på bloggen

Snart är mitt första år på Geoforum till ända och vilket år det har varit! Att få representera och företräda en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling känns verkligen meningsfullt.

Det har varit så spännande att gå in i rollen som vd och försöka verkställa det som styrelsen beslutar på bästa sätt. Under året har vi på kansliet tillsammans med styrelsen jobbat en hel del med inriktning på verksamheten och formuleringen av vision och fokusområden. Det kommer vi att fortsätta med 2021 och formellt kommer vi att ta upp det för beslut på årsmötet i april.

När pandemin bredde ut sig över Sverige i våras var vi snabbt på banan och ställde om verksamheten till digitala möten. Vi har bland annat arrangerat uppskattade medlemsexklusiva webbinarier: ”Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”, ”Digitala tvillingar av städer och parametrisk design”, ”Aktiviteter inom den nationella geodatastrategin” och ”Smartare samhällsbyggnadsprocess”.

Arbeta smart digitalt även nästa år

Den nationella konferensen ”Arbeta smart inom planering och byggande” genomfördes helt digitalt tillsammans med BIM Alliance och det blev även ett tema som följde med oss genom hösten under ett antal frukostwebbinarier. Det blev så lyckat att vi har bestämt oss att även genomföra ”Arbeta smart 2021” tillsammans med BIM Alliance som en digital konferens. Ni kan också se fram emot drönarkonferensen UAS Forum 2021 och konferensen Smart City Stockholm som vi planerar för under 2021.

I tider med hemmakontoret och frånvaro av fysiska möten har vi på Geoforum bjudit in till medlemsfika. Det har varit ett sätt för oss att försöka ersätta de spontana möten som vi inte har så mycket av nuförtiden när vi inte springer på varandra vid exempelvis kaffemaskinen och på konferenser. Det kommer vi att fortsätta med under våren.

I dessa omställningstider har Geoforum också kunnat fortsätta ge er medlemmar viktig omvärldsbevakning via våra digitala kanaler. Även 2021 kommer vi att lyfta fram det senaste inom geodataområdet, medlemmars projekt och nationella digitaliseringsinitiativ som rör vår sektor. Dessa nyheter samlar vi i vårt uppskattade nyhetsbrev, så se till att du och dina kollegor får dem!

Branschens röst under ett spännande 2021

Geoforum har även i år arbetat med att vara branschens röst, bland annat genom att skriva artiklar, delta i paneldebatter samt svara på remisser, exempelvis Boverkets förslag till föreskrifter om planbeskrivning och Öppna data-utredningens huvudbetänkande. Under nästa år lägger vi ännu mer krut på vårt strategiska påverkansarbete för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling.

År 2021 kommer att bli ett spännande år när mycket inom geodataområdet ska förverkligas. Det pågår många initiativ för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen för att nå uppsatta politiska mål, och vi på Geoforum kommer att ta upp aktuella frågor bland annat på våra arrangemang – för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte inom och sprida nyttan med geodata och digitalisering. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller om du vill vara med och jobba med innehållet på ett webbinarium eller en konferens.

Jag ser fram emot att jobba vidare under 2021 och bedriva verksamhet inom smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering!

Geoforums kansli kommer att hålla stängt under mellandagarna och drar igång igen den 11 januari. Vi vill tacka er alla för gott samarbete under 2020 och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

sofi almqvist 2020

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

Fler blogginlägg