Nu finns data om fornminnen i den nationella geodataplattformen

Information om fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar från Riksantikvarieämbetet finns nu tillgängliga i den nationella geodataplattformen.

Riksantikvarieämbetet är den första myndigheten som lägger ut datamängder i den nationella geodataplattformen. Det handlar bland annat om typ av lämning, identitet, geografiska uppgifter, kvalitetsparametrar, antikvarisk bedömning och statusuppgifter. Datamängderna finns tillgängliga från den 13 december. 

Den Nationella geodataplattformen (NGP) ska göra data för samhällsplanering tillgänglig och åtkomlig för alla. Här kan myndigheter och kommuner tillgängliggöra datamängder som konsumenter kan konsumera. Detaljplaner var den första datamängden i plattformen. Lantmäteriet är datavärd.

Läs mer hos Lantmäteriet