Möjlighet till EU-finansiering för hållbar urban utveckling

För att bygga framtidens samhällen behövs hållbarhet på flera nivåer. Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030. Nu finns möjlighet för regioner och kommuner att ta del av finansiering.

I mitten av november kommer Tillväxtverket öppna upp för regioner, städer och kommuner att ta fram och skicka in en så kallad territoriell strategi för hållbar urban utveckling. Det är första steget för att sedan ha möjlighet att ta del av finansiering för hållbar urban utveckling inom Nationella regionalfondsprogrammet. En territoriell strategi för ett områdes hållbara utveckling kan gälla en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde.

Mer information kommer att finnas i en utlysning som publiceras på Tillväxtverkets hemsida under november. Tillväxtverket håller även ett informationsmöte i slutet av november.

Läs mer hos Tillväxtverket


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.