Halmstad publicerar över hundra digitaliserade detaljplaner på webben

I Halmstads kommun pågår ett omfattande arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Drygt hundra detaljplaner är färdiga och man producerar i genomsnitt fem till sju nya planer i veckan. Nu finns alla färdigdigitaliserade detaljplaner tillgängliga på kommunens webbplats.

Halmstads kommun är i full färd med att digitalisera alla detaljplaner och publicera dem på kommunens webbplats. Genom projektet vill de göra detaljplanerna lätta att använda för alla i kommunen och fullt användbara för de som använder planerna i det vardagliga arbetet.

Detaljplanerna digitaliseras i enlighet med Boverkets föreskrifter för nya detaljplaner och publiceras även i Lantmäteriets nationella geodataplattform.

– Vi vill att bygglovshandläggare och andra som använder planerna ska få så stor nytta av vårt digitaliseringsarbete som möjligt. Vi har till exempel gjort en lösning för att på ett användbart sätt visa upp information om bestämmelser som rör planen i karttjänsten. Vi vill också ge möjlighet att kombinera informationen med lokal data, berättar Martin Adner, GIS-ingenjör på bygg och miljöförvaltningen i Halmstads kommun.

– Tanken är att planerna ska vara lättillgängliga för våra kommuninvånare. Vi vill underlätta så att alla kan ta del av planen och förstå vad som gäller, så att någon som planerar att bygga, till exempel enkelt kan se vad som gäller för just deras fastighet. Vi hoppas att många har nytta av vårt arbete i sina projekt, fortsätter Martin.

Kvaliteten på fastighetsgränserna höjs samtidigt

I samband med digitaliseringen av detaljplanerna förbättras kvaliteten på fastighetsgränserna. Alla fastighetsgränser som sammanfaller med en plangräns eller yta mäts in med hög noggrannhet i fält så att hela planens ytor får så stor noggrannhet som möjligt. Planen granskas sedan av relevanta tjänstemän såsom bygglovsarkitekt, planarkitekt samt kart- och GIS ingenjörer, men även vid behov Lantmäteri innan den godkänns.

– Det viktigaste i ett sådant här projekt är noggrannheten och att ha hög kvalitet på alla gränser. Kan inte handläggarna lita på materialet så faller det ganska platt. Därför har vi satsat på att mäta in och utreda gränser med lägre noggrannhet när de sammanfaller med en plangräns. I de fall det inte går att göra utan en fastighetsutredning har vi markerat ut och redovisat de gränserna, så att handläggaren vet vad som krävs för att kunna gå vidare, säger Martin Adner.

Drygt hundra planer klara

Projektet ”Digital samhällsbyggnad” har så här långt digitaliserat och publicerat över hundra planer. Fem till sju planer produceras nu i genomsnitt varje vecka.

– Ett tips till andra kommuner som inte kommit lika långt med digitaliseringen av gamla detaljplaner, är framför allt att säkerställa hög kvalitet på gränserna. Det är också viktigt att ha med seniora erfarna bygglovshandläggare och planarkitekter i arbetet med att tolka planbestämmelserna. Det kan vara ett ganska knivigt arbete, avslutar Martin.

Ta del av planerna här

I höst hör du Halmstads kommun berätta om arbetet på konferensen Arbeta Smart 2022. Missa inte!


Jobbar ni med något intressant projekt i er verksamhet? Har ni erfarenheter och lärdomar ni vill dela med er av i föreningens nätverk? Tipsa oss gärna! Mejla Linn Norén, kommunikationsansvarig.