Kvinnlig student framför bildskärm med GIS-analys bildskärm med karta
YH-studenter inom geografisk IT söker praktik

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” ska gå ut på praktik i september. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare. Distanspraktik är också en möjlighet.

Ansvariga för Ocellus utbildning Mobila System och GIT berättar här om utbildningen och vad studenterna skulle kunna jobba med under den kommande praktikperioden – LIA (lärande i arbete).

Studenter från Ocellus populära tvååriga yrkeshögskoleutbildning, Mobila System och GIT ska gå ut på LIA-praktik under september 2021. De har gjort sitt första läsår och har lärt sig hur man bearbetar, analyserar och presenterar geografiska data i GIS-programvarorna ArcGIS, MapInfo och QGIS och har fått en introduktion till XML och Geoserver.

LIA-praktiken är en viktig del av yrkeshögskoleutbildningen, där studenten får möjlighet att tillämpa sina förvärvade kunskaper i skarpt läge på en arbetsplats samt möjligheten att skapa sig ett kontaktnät inom området.

Våra studenter har på tidigare LIA praktik bland annat jobbat med:

  • assisterat i det dagliga arbetet med förvaltning eller handläggning av GIS-relaterade ärenden
  • hjälpt till inför den digitala byggnadsprocessen genom att göra detaljplanerna helt digitala
  • digitalisera flygfoton eller handlingar (till exempel detaljplaner) eller på annat sätt skapa eller uppdatera organisationens egna geodata
  • utfört fältinventeringar med mobil klient eller drönare och sammanställt resultaten
  • uppdaterat den digitala turistinformationen om grillplatser vid vandringsleder
  • arbetat med inmätning av vattenbrunnar, vägar och ledningar med mera
  • animering av fisketillstånd i vattendrag med kraftstation för försök att öka mängden vild fisk
  • uppdaterat den digitala turistinformationen om grillplatser vid vandringsleder.

LIA praktiken börjar den 13 september och pågår i 10 veckor fram till den 19 november, praktikperioden är flytande och kan skjutas fram några veckor om det bättre skulle passa ert schema. 

Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin finns möjligheten för våra studenter att göra sin LIA-praktik på distans i de fall där detta underlättar för praktikanordnaren. Distansarbete är ett koncept som våra studenter är väl vana vid då deras utbildning så gott som uteslutande är en distansutbildning.

Genom en LIA-praktikant kan ni som företag/organisation få tillgång till kvalificerad arbetskraft som kan avlasta er i er dagliga verksamhet eller hjälpa er att få uppgifter utförda som normalt inte "hinns med". Ni kanske till och med hittar er framtida medarbetare!

Om du själv inte har ett behov av en LIA-praktikant för tillfället kanske du känner till att någon annan avdelning eller organisation skulle kunna behöva en LIA-praktikant – tipsa oss gärna!

Mer information om LIA och utbildningen Mobila System och GIT hittar ni på ocellus.se/lia

Låter det intressant? Hör av dig till oss. 

Karoline Andersson, GIS ingenjör 
073-501 70 07, mejla Karoline Andersson

Andrei Escalier, vice vd 
070-717 21 99, mejla Andrei Escalier