Nu är det möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Den 1 juli 2022 trädde lagändringar i kraft som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen. Ändringarna innebär att kommunerna kommer ha motsvarande möjlighet att fatta automatiserade beslut som statliga myndigheter.

 

För att ett beslut ska få fattas automatiserat måste ärendet fullt ut omfattas av förvaltningslagens regler om ärendehandläggning. Det automatiserade beslutfattandet får heller inte ske i strid med någon annan lag. 

– Automatiserat beslutsfattande innebär att servicen till invånarna kan förbättras genom snabbare beslut. Med det här förslaget kan effektivitetsvinsterna tas tillvara, samtidigt som ett rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner säkerställs, sa civilminister Ida Karkiainen i ett pressmeddelande när propositionen kom.

Läs riksdagens beslut