Lina Vicsai, styrelseordförande för Digital Twin City Centre
Ny styrelseordförande för Digital Twin City Centre

Lina Vicsai från Ramboll har valts till ordförande för styrelsen inom Digital Twin City Centre. Detta samverkansprojekt som koordineras av Chalmers ska leda utvecklingen av digitala tvillingar för stadsutveckling i Sverige. 

Det nationella kompetenscentret Digital Twin City Centre är ett samverkansprojekt, med 28 svenska och internationella partners, som koordineras av Chalmers tekniska högskola. Lina Vicsai, som är chef för affärsutveckling på Ramboll, har nu enhälligt valts till styrelseordförande.

– Initiativet är viktigt i en tid då vi behöver öka takten i omställningen till mer effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar. Det är unikt med en satsning på digitala tvillingar som har partners från både akademiska världen, det offentliga och den privata sektorn. Det gör det möjligt att skapa forskning i framkant och samtidigt bidra till en omställning som gör skillnad för samhället. Jag är glad över förtroendet att leda styrelsen, säger Lina Vicsai på Ramboll.

Digital Twin City Centre ska leda utvecklingen av digitala tvillingar för stadsutveckling i Sverige. Syftet är att utveckla konceptet digitala tvillingar för hela städer och lyfta det bortom ren visualisering. Genom att modellera och simulera staden som ett komplext system baserat på realtidsdata, kan de digitala tvillingarna användas för att utveckla de verkliga städerna.

– Innovation och nya tekniker är något vi behöver utveckla tillsammans och det finns stor potential i samspelet mellan det fysiska och det digitala. En realtidsuppdaterad modell av en stad gör det möjligt att optimera olika flöden och underhållsinsatser för att underlätta vardagen för invånarna och använda skattemedel så effektivt så möjligt, säger Lina Vicsai.

Genom Digital Twin City Centre kombineras forskning med direkt samhällsutveckling från näringsliv och offentlig sektor och det ligger ett särskilt fokus på kunskapsöverföring. Centrat är ett av åtta kompetenscenter som ska bidra till riksdagens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Digitalisering och nya tekniker är möjliggörare och måste kombineras med förståelse för samhällsutmaningar, beteendeförändringar och förväntningar hos kunder och konsumenter. Där blir parternas olika infallsvinklar extra viktiga, avslutar Lina Vicsai.