Malin Sträng är ny ledamot i Geoforum Sverige

Vi är väldigt glada att kunna presentera Malin Sträng, Kart- och GIS-chef i Värmdö kommun, som en av tre nya styrelseledamöter i Geoforum Sverige. Vi hälsar Malin varmt välkommen till styrelsen.

Malin Sträng är geolog i grunden och inledde sin karriär på SGU där hon bland annat digitaliserade de första berggundskartorna. Sedan nio år tillbaka är hon kart- och GIS-chef i Värmdö kommun, där hon är född och uppvuxen. Malin är också ordförande för Storstockholms geodataråd, en samverkansgrupp där alla 26 kommuner i Stockholm är med och som bland annat driver samverkan kring digitalisering av detaljplaner och gemensam upphandling för flygfotografering.

– Jag älskar hur man kan förenkla för medborgarna med hjälp av digitalisering och brinner för kvalitetsfrågorna. Det handlar inte bara om att göra utan om att göra rätt från början. Vi har en förväntan på oss att bli mer digitala, det innebär även ett förtroende. Det är viktigt att vi förvaltar det förtroendet och ser till att det vi digitaliserar faktiskt kan användas och gör verklig nytta, säger Malin Sträng.

Värmdö kommun ligger långt framme när det gäller digitalisering och innovation. Ett projekt som fått mycket uppmärksamhet är drönarprojektet där man testar att mäta fastighetsgränser med hjälp av drönare. Vi har tidigare skrivit om projektet här.

– Vi måste våga tänka nytt om vi ska lyckas höja kvaliteten på de digitala fastighetsgränserna. Det är över 30 000 gränspunkter bara i Värmdö som kan ligga flera meter fel i de digitala kartorna. Med vårt drönarprojekt vill vi testa nya sätt att jobba på, men även väcka uppmärksamhet för frågan. Ska vi kunna börja automatisera bygglov till exempel, så måste vi ha kvalitet på gränserna. Vi måste lägga grunden rätt från början, säger Malin.

– Digitala fastighetsgränser är en hjärtefråga för mig. Vi behöver väcka debatt för att komma framåt och vi behöver samverka och innovera tillsammans. Här ser jag att Geoforum har en viktig roll, dels som forum för att dela kunskap och erfarenheter, dels genom att påverka beslutsfattare, fortsätter Malin.

Malin Sträng är en av tre nya styrelseledamöter som valdes till Geoforum Sveriges styrelse på styrelsemötet i våras. Läs mer om Geoforums styrelse