Nya styrelseledamöter i ULI

Snart är det nytt år och det innebär också förändringar i ULIs styrelser. På årsmötet för föreningen ULI, som hölls 21 oktober, utsågs fem nya ledamöter för 2011:

Yifang Ban, KTH
Kerstin Nordin, SLU
Mattias Persson, Lantmäteriet
Hans Borg, Leica
Jennie Tjernell, Länsstyrelsen i Västmanlands län

De avgående ledamöterna, som vi riktar ett stort tack till är:

Katarina Lindgren, Eken och Arken; Hanna Stigmar, Lunds universitet; samt Birgitta Fyrberg.

Tidigare i år har Roger Hansson och Patrik Stridh lämnat föreningsstyrelsen.

Övriga ledamöter finns på sidan med presentation av föreningsstyrelsen.

I ULIs bolagsstyrelse har det också skett förändringar under året. Henry Fosselius har ersatts av ett annat mycket känt ansikte inom branschen; Jan Zakariasson, fd vd för Sweco och nu vd för Swedesurvey. I början av 2011 kommer ytterligare en plats att tillsättas.

Vi hälsar alla nya ledamöter varmt välkomna!