YH-studenter inom GIS söker praktik

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” söker praktik. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant i vår? Studenterna förstår geodata och kan använda de större GIS-programmen. Kanske hittar ni er framtida medarbetare! 

Praktikperioden är från 25 april och tio till elva veckor framåt. Det finns möjlighet att skjuta på starten om det passar bättre. 

Ansvariga för Ocellus utbildning Mobila System och GIT berättar här om utbildningen och vad studenterna skulle kunna jobba med under den kommande praktikperioden – LIA (lärande i arbete):

Studenter från två klasser på Ocellus populära tvååriga yrkeshögskoleutbildning, Mobila System och GIT ska gå ut på LIA-praktik under slutet av april 2022. Efter att ha gått Ocellus YH-utbildning har studenterna fått en gedigen kunskap i GIS-hantverket. De förstår Geodata och de kan använda alla de större GIS-programmen - ArcGIS, QGIS och MapInfo såväl som webbaserade och mobila GIS. Utbildningen ger också en introduktion till områden som projektmetodik, programmering, mätteknik och mobila system.

LIA-praktiken är en viktig del av yrkeshögskoleutbildningen, där studenten får möjlighet att tillämpa sina förvärvade kunskaper i skarpt läge på en arbetsplats samt möjligheten att skapa sig ett kontaktnät inom området.

Våra studenter har på tidigare LIA praktik bland annat jobbat med:

 • assisterat i det dagliga arbetet med förvaltning eller handläggning av GIS-relaterade arrenden
 • hjälpt till inför den digitala byggnadsprocessen genom att göra detaljplanerna helt digitala
 • digitalisera flygfoton eller handlingar (till exempel detaljplaner) eller på annat sätt skapa eller uppdatera organisationens egna geodata
 • utfört fältinventeringar med mobil klient eller drönare och sammanställt resultaten
 • arbetat med inmätning av vattenbrunnar, vägar och ledningar med mera
 • animering av fisketillstånd i vattendrag med kraftstation för försök att öka mängden vild fisk
 • uppdaterat den digitala turistinformationen om grillplatser vid vandringsleder.
 • kvalitetssäkra geodata för ett visst syfte, t.ex. ett fokus på aspekter som noggrannhet, aktualitet och kompletthet.
 • skapa eller förbättra ett kartunderlag eller en 3D-modell för en specifik verksamhet eller för organisationens invånare/kunder.
 • genomfört önskade GIS-analyser och presenterat resultaten i en rapport.
 • delta i utvärderingen av ett GIS för webb- eller mobil klient och dokumentera förbättringsförslag.
 • skapa presentation, demonstration eller lathund för användning av kartor eller GIS-baserade programvaror/plattformar.

Genom åren har många kommuner, statliga och privata bolag tagit emot studenter från våra utbildningar för att sedan anställa dem. Genom en LIA-praktikant kan ni som företag/organisation få tillgång till kvalificerad arbetskraft som kan avlasta er i er dagliga verksamhet eller hjälpa er att få uppgifter utförda som normalt inte "hinns med". Ni kanske till och med hittar er framtida medarbetare!

LIA-praktiken börjar den 25 april och är på 10 till 11 veckor, möjligheten finns att skjuta på starten några veckor om det bättre skulle passa ert schema.

Om du själv inte har ett behov av en LIA-praktikant för tillfället kanske du känner till att någon annan avdelning eller organisation skulle kunna behöva en LIA-praktikant – tipsa oss gärna!

Mer information om LIA och utbildningen Mobila System och GIT hittar ni på ocellus.se/lia

Låter det intressant? Hör av dig till:

Karoline Andersson, GIS-ingenjör 
073-501 70 07, mejla Karoline Andersson

Andrei Escalier, vice vd
070-717 21 99, mejla Andrei Escalier