Sök finansiering för projekt inom digitalt samhällsbyggande

Den 7 november öppnar innovationsprogrammet Smart Built Environment en ny utlysning för digitalt samhällsbyggande i praktiken. I utlysningen kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor. Till det kommer krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala omställningen. Projekten kan beröra allt från standardisering, planering, långsiktig förvaltning, återbruk och cirkularitet. Här berörs även frågor om affärsmodeller, ledarskap och kunskapsöverföring. Flera av Smart Built Environments tidigare beviljade projekt berör geodata.

Läs mer om utlysningen på Smart Built Environments webbplats

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. 


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.